U sklopu projekta „LIFE CONTRA Ailanthus – Uspostava kontrole invazivne strane vrste Ailanthus altissima (pajasen) u Hrvatskoj“ na projektnom području HR2000918 Šire područje NP „Krka“ počelo je uklanjanje pajasena u NP „Krka“

Kako bi se očuvala staništa i autohtone biljne vrste te spriječilo širenje pajasena, invazivne strane vrste, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ kao partner sudjeluje u projektu uspostavljanja kontrole nad stablom pajasena, vrijednom ukupno 19,4 milijuna kuna. Očekivani glavni rezultati projekta „LIFE CONTRA Ailanthus“ jesu poboljšanje statusa očuvanja Natura 2000 stanišnih tipova, očuvanje kulturne baštine, sprječavanje daljnjeg širenja invazivne strane vrste i razvoj nacionalnog protokola. Predviđeno je da projekt traje pet godina.

Za suzbijanje pajasena u NP „Krka“ od sredine rujna do kraja listopada 2022. koristit će se različite metode uklanjanja. Odabrano je osam lokaliteta, a aktivnost uklanjanja počela je u sjevernom dijelu Parka na području Oćestova. U sklopu projekta angažirane su četiri grupe vanjskih stručnjaka za obavljanje posla izrade alternativnog protokola uklanjanja invazivne vrste pajasen (Ailanthus altissima). U sklopu terenskih aktivnosti, stručnjaci će prikupiti i analizirati podatke te procijeniti utjecaj projekta na različita staništa, oprašivače i bioraznolikost tla.

Pajasen istiskuje zavičajnu vegetaciju i smanjuje bioraznolikost, štetnik je u poljoprivredi, izaziva alergiju kod ljudi te uništava spomenike kulturne baštine i druge građevine izuzetno jakim korijenovim sustavom. Zbog negativnih utjecaja na bioraznolikost, gospodarstvo i zdravlje ljudi, ta se vrsta nalazi na popisu invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji.

 

 

LIFE CONTRA Ailanthus

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  04/05/2023
Volonterski program „Čuvar staništa autohtonih vrsta“

Prvi volonterski program koji će se u 2023. održati u Nacionalnom parku „Krka“ jest Krkin čuvar staništa u sklopu projekta LIFE CONTRA Ailanthus, u kojemu je JU „NP Krka“ partner, a financiran je kroz Program LIFE

  26/04/2023
Održana još jedna radionica u projektu uspostavljanja kontrole nad stablom pajasena

Čuvari prirode iz zaštićenih hrvatskih područja u terenskom obilasku NP „Krka“ – razmjena iskustva u uklanjanju i kontroli invazivne vrste pajasena

  09/11/2022
Održana dionička radionica u Posjetiteljskom centru Laškovica

U organizaciji Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ i Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a u okviru projekta „LIFE CONTRA Ailanthus“,  u Posjetiteljskom centru Laškovica održana je dionička radionica na kojoj su predstavljene invazivne vrste u našoj zemlji

  27/07/2022
Započeo je LIFE projekt kontrole invazivnog stabla pajasen

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ partner je na projektu „LIFE CONTRA Ailanthus“ financiranim kroz Program LIFE.

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content