U okviru projekta Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke (KK 06.1.2.01.0003), sufinanciranog u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ realizirala je projekt Edukacija za voditelje tima potraga – Team leader. Edukacija je održana 12. i 13. lipnja 2020. (ukupno 16 sati predavanja i 2 sata vježbe) u Posjetiteljskom centru u Laškovici. Polaznici su se upoznali s postupcima i načinima djelovanja u slučajevima potraga (Team leader) te se osposobili za razumijevanje svih aspekata potražnih akcija. Potvrdom stečenog znanja polaznici su dobili Uvjerenje za položenu obuku Team leader u potragama.

Program edukacije sastojao se od:

  1. Općenito o potragama i ulozi HGSS-a u potražnim akcijama
  2. Razumijevanje tijeka potražne akcije
  3. Razumijevanje uloge voditelja tima
  4. Razumijevanje postupanja s tragovima i dokazima
  5. Razumijevanja uloge briefinga i debriefinga
  6. Razumijevanje osnova metodologije potrage za nestalom osobom
  7. Poznavanje taktika traganja
  8. Rad s komunikacijskom opremom
  9. Rad s GPS uređajem

 

Nepoznata Krka

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  30/09/2022
Jačanje suradnje JU „Nacionalni park Krka“ i HGSS – Stanice Šibenik

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Šibenik i Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ potpisale Ugovor o zajedničkom korištenju medicinske opreme i opreme za potragu i spašavanje, kojim je dogovorena i redovita obnova licenci i spremnos…

  27/07/2022
Održan je 5. sastanak Savjetodavnog odbora Projekta „Nepoznata Krka"

Predstavljanje Kataloga turističkih proizvoda i Priručnika za upravljanje volonterima i volonterskim programima

  19/05/2021
Edukacija u upravljanju zaštićenim područjima prirode u USA

Šest djelatnika Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ uspješno je završilo program edukacije o upravljanju zaštićenim područjima i razvoju održivog turizma certificiranog programa u Centru za upravljanje zaštićenim područjima.

  30/05/2020
Edukacija pružanja pomoći unesrećenom i edukacija spašavanja na vodama

U okviru projekta Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke (KK 06.1.2.01.0003), sufinanciranog u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., djelatnici Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ pristupili…

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content