U petak, 22. studenoga 2019. godine u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ u Šibeniku za lokalne dionike održano je predstavljanje zaključaka Studije upravljanja posjetiteljima NP „Krka“.

Izrada Studije provedena je u sklopu projekta „Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke“, koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U izradi Studije sudjelovali su Grgurević i partneri d.o.o. za planiranje i projektiranje, Institut Ruđer Bošković, Institut za turizam, ADIPA – Društvo za istraživanje i očuvanje prirodoslovne raznolikosti Republike Hrvatske i Javna ustanova „Nacionalni park Krka“.

Izradi Studije prethodila je izrada povezanog dokumenta Evaluacija stanja u sustavu upravljanja NP „Krka“, analiza prihvatnog kapaciteta. Opći cilj izrade Evaluacije i Studije je razviti upravljački okvir i odrediti primjerene ciljeve, aktivnosti i pokazatelje učinkovitosti kojima će se unaprijediti upravljanje posjećivanjem i posjetiteljska infrastruktura NP „Krka“, u skladu sa zaštitom prirodnih i drugih vrijednosti.

Na predstavljanju je istaknuto kako je projektom integralno sagledano, uz samo područje unutar granica Nacionalnog parka „Krka“, i šire područje koje je povezano s vizijom, posjećivanjem i odgovarajućom posjetiteljskom infrastrukturom NP „Krka“.

Izrada Studije obuhvatila je reviziju ciljeva iz Plana upravljanja 2011., smjernice za izradu novog plana upravljanja i druge nastavne planske dokumente, projekte, istraživanja i monitoring, kao i prijedlog odgovarajućeg okvira upravljanja posjetiteljima NP „Krka“. Također, Studija sadrži nacrt Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima NP „Krka“ za razdoblje 2019. – 2031., čija se izrada temeljila na rezultatima šest radionica odnosno konzultacija provedenih s lokalnim dionicima tijekom izrade Studije.

S obzirom na osnovni cilj Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima NP „Krka“ za razdoblje 2019. – 2031., a to je usklađivanje posjećivanja sa zaštitom vrijednosti NP „Krka“, za utvrđeno plansko razdoblje navode se ciljevi upravljanja posjetiteljima, razrađuju aktivnosti za postizanje tih ciljeva i određuju pokazatelji provedbe plana i učinkovitosti upravljanja. Akcijski plan upravljanja posjetiteljima NP „Krka“ za razdoblje 2019. – 2031. izrađen je u skladu s načelima prilagodljivog i participativnog upravljanja/planiranja, što podrazumijeva da su dionici na različite načine i na različitim razinama uključeni u različite faze ciklusa upravljanja Nacionalnim parkom „Krka“.

 

Nepoznata Krka

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  19/05/2023
Održana javna tribina NP „Krka“ – sinergija zaštite prirodne i kulturne baštine i turizma u funkciji razvoja destinacije; razvoj sjevernog dijela Parka donijet će izravne koristi lokalnoj zajednici

„Izuzetno nas veseli sinergija uključenih dionika koja će u budućnosti rezultirati još boljim rješenjima za razvoj sjevernog dijela Parka, osigurati mladima budućnost, privući brojne posjetitelje i donijeti izravne koristi lokalnoj zajednici“, istaknula je na tribini Nella Slavica, ravnateljica JU „Nacionalni park Krka“

  15/05/2023
Nacionalni park „Krka“ poziva na javnu tribinu

Javna tribina Nacionalni park „Krka“ – sinergija zaštite prirodne i kulturne baštine i turizma u funkciji razvoja destinacije održat će se u četvrtak, 18. svibnja 2023. u 11 sati u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima

  27/12/2022
Otkrivamo nepoznatu Krku – medijska kampanja projekta

Projekt Nepoznata Krka – skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke povezuje dvije obale rijeke, općine Prominu i Bukovicu, Eko kampus „Krka“ u Puljanima i Centar za interpretaciju prirode Krka – vrelo života u Kistanjama

  30/09/2022
Jačanje suradnje JU „Nacionalni park Krka“ i HGSS – Stanice Šibenik

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Šibenik i Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ potpisale Ugovor o zajedničkom korištenju medicinske opreme i opreme za potragu i spašavanje, kojim je dogovorena i redovita obnova licenci i spremnosti na reakciju u slučaju nesreće osposobljenih zaposlenika NP „Krka“

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content