Novi projekt Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ Nepoznata Krka: skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke predstavljen je javnosti na uvodnoj konferenciji održanoj 16. listopada 2017. u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik.

 

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 80.057.649,15 HRK, od čega je 66.200.193,06 HRK sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj u obliku bespovratnih sredstava u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (šifra Projekta KK.06.1.2.01.0003).

Projekt Nepoznata Krka objedinjuje sve ono čime se Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ kao upravljačka struktura bavi. Zaštita prirode, održivi razvoj i infrastrukturna ulaganja, upravljanje posjetiteljima, suradnja s lokalnom zajednicom te edukativne i prezentacijske aktivnosti objedinjene su u projekt koji će zasigurno pozitivno utjecati na ukupan razvoj cijelog područja srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke. Ideja samog projekta je da se potencijal Nacionalnog parka „Krka“ kao brenda iskoristi za privlačenje posjetitelja zainteresiranih prvenstveno za prirodnu i kulturnopovijesnu baštinu i edukaciju, kojima ćemo ovim projektom ponuditi jedan drugačiji, potpuniji doživljaj Krke“, istaknuo je mr. sc. Krešimir Šakić, ravnatelj JU „NP Krka“ i voditelj projekta.

Cilj Projekta je aktiviranje – izgradnjom infrastrukture i kapaciteta ključnih dionika i razvojem novih edukativnih posjetiteljskih proizvoda i usluga – neiskorištenog turističkog i gospodarskog potencijala sjevernog dijela Nacionalnog parka „Krka“ i postizanje kvalitetnijeg prostornog i vremenskog rasporeda posjetitelja, te ukupni društveni, gospodarski i ekološki boljitak toga područja.

O razlozima prijave projekta Nepoznata Krka govorila je Ivona Cvitan, rukovoditeljica Službe za turizam, promidžbu, prezentaciju i ugostiteljstvo JU „NP Krka“, naglasivši kako su dinamika rasta broja posjetitelja i infrastrukturni pritisci na lokalitetu Skradinski buk doveli do potrebe za prostornom i vremenskom disperzijom posjetitelja, tako da im se ponude kvalitetni sadržaji na uzvodnim lokalitetima Parka. Dr. sc. Drago Marguš – stručni voditelj JU „NP Krka“ govorio je o utjecaju posjetitelja na okoliš i mjerama očuvanja prirodne baštine NP „Krka“ te istaknuo važnost preusmjeravanja posjetitelja kako bi se umanjili negativni učinci na osjetljiv ekosustav Nacionalnog parka „Krka“ i naglasio edukativnu komponentu projekta Nepoznata Krka, koja će glavninom biti realizirana kroz uređenje „Eko kampusa Krka“ u Puljanima.

 

Projektom je predviđen niz infrastrukturnih intervencija unutar NP „Krka“, osmišljavanje i uvođenje novih prezentacijskih i interpretacijskih sadržaja, poput izgradnje, uređenja i opremanja posjetiteljskog centra „Eko kampus Krka“ u Puljanima, interpretacijsko-edukacijskog i volonterskog centra, i opremanja Centra za interpretaciju prirode „Krka – vrelo života“ u Kistanjama, s likovnim i multimedijalnim interpretacijskim postavom, uređenje pješačkih staza, elektrifikacija brodskog prometa i unaprjeđenje sustava upravljanja sadržajima i posjetiteljima, u sklopu kojega su predviđene brojne edukativne aktivnosti radi povećanja sigurnosti posjetitelja, ali i podizanja svijesti javnosti i dionika iz sektora obrazovanja, turizma i medija o prirodnim bogatstvima rijeke Krke i procesima vezanim za nju.

Osmišljavanjem tematskih proizvoda za posjetitelje i novih turističkih sadržaja i njihovom promocijom u okviru ovoga projekta, nastoji se dodatno valorizirati turistički potencijal gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke i na taj način posjetiteljima pružiti jedinstven i cjelovit turistički doživljaj.

O utjecaju projekta na revalorizaciju posjetiteljske ponude JU „NP Krka“ te na lokalnu i nacionalnu turističku ponudu govorila je Željana Šikić, direktorica Turističke zajednice Šibensko-kninske županije koja je projektni partner.

Turizam i zaštita prirode nisu i ne mogu biti u divergentnom odnosu i s obzirom da je okruženje temeljni dio turističke ponude destinacije, turizam ima zaštitu prirode kao svoj trajni i nepobitni interes. Zajednički cilj u okviru ovog projekta je da boravak posjetitelja u zaštićenom području bude u cilju istraživanja, obrazovanja i uživanja u okolišu, njegovim biljnim i životinjskim vrstama kao i povezanim kulturnim elementima na tom prostoru“, istaknula je.

Tijekom konferencije uspostavljen je stručno-savjetodavni odbor kojeg čine suradnici i ključni dionici projekta koji će biti zaduženi za kontinuirani monitoring i internu evaluaciju projekta: Šibensko-kninska županija, Grad Knin,Turistička zajednica Šibensko-kninske županije, turističke zajednice Skradina, Drniša i Knina, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda, Javna ustanova „Razvojna agencija Šibensko-kninske županije“ i Javna ustanova „Nacionalni park Krka“. Pristup odboru je otvoren pa se ostali dionici projekta mogu naknadno pridružiti.

Nepoznata Krka

JOŠ NOVOSTI IZ KATEGORIJE

  19/05/2023
Održana javna tribina NP „Krka“ – sinergija zaštite prirodne i kulturne baštine i turizma u funkciji razvoja destinacije; razvoj sjevernog dijela Parka donijet će izravne koristi lokalnoj zajednici

„Izuzetno nas veseli sinergija uključenih dionika koja će u budućnosti rezultirati još boljim rješenjima za razvoj sjevernog dijela Parka, osigurati mladima budućnost, privući brojne posjetitelje i donijeti izravne koristi lokalnoj zajednici“, istaknula je na tribini Nella Slavica, ravnateljica JU „Nacionalni park Krka“

  15/05/2023
Nacionalni park „Krka“ poziva na javnu tribinu

Javna tribina Nacionalni park „Krka“ – sinergija zaštite prirodne i kulturne baštine i turizma u funkciji razvoja destinacije održat će se u četvrtak, 18. svibnja 2023. u 11 sati u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima

  27/12/2022
Otkrivamo nepoznatu Krku – medijska kampanja projekta

Projekt Nepoznata Krka – skrivena blaga gornjeg i srednjeg toka rijeke Krke povezuje dvije obale rijeke, općine Prominu i Bukovicu, Eko kampus „Krka“ u Puljanima i Centar za interpretaciju prirode Krka – vrelo života u Kistanjama

  30/09/2022
Jačanje suradnje JU „Nacionalni park Krka“ i HGSS – Stanice Šibenik

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Šibenik i Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ potpisale Ugovor o zajedničkom korištenju medicinske opreme i opreme za potragu i spašavanje, kojim je dogovorena i redovita obnova licenci i spremnosti na reakciju u slučaju nesreće osposobljenih zaposlenika NP „Krka“

109

km2

07

slapova

388

km bike ruta

47

km pješačkih staza

10

ulaza

Skip to content