Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  15.01.2019, 11:40h


Predstavljanje projekta visećeg pješačkog mosta Nečven – Trošenj preko kanjona rijeke Krke

Rijeka Krka premoštena je na četirima mjestima: na ulazu u kraljevski Knin, nedaleko od njezina izvora podno Krčića, preko voda Brljana, pored kojih cvjetaju trešnje, na Roškome slapu, gdje most od davnina spaja riječne obale i na mjestu na kojem Krka prvi put dodiruje more, plavim Skradinskim mostom.

Obale rijeke Krke uskoro će biti povezane na još jednom mjestu, na kojem je prije gotovo četiri stoljeća u Kandijskom ratu srušen most koji je povezivao srednjovjekovne utvrde Nečven i Trošenj, udaljene zračnom linijom petsto metara. Most preko kanjona Krke koji će spajati te dvije utvrde bit će dug 462,5 m pa će po dužini slobodnog raspona nosivih užadi biti drugi u Europi a po ukupnoj dužini treći u svijetu pješački viseći most. Gornji tok rijeke Krke zavrjeđuje takvu atrakciju. Osim što će proširiti splet poučno-pješačkih staza u Nacionalnom parku „Krka“, most će izravno povezati  općinu Promina, na lijevoj, s općinom Kistanje, na desnoj obali rijeke, što će pridonijeti gospodarskom razvoju toga područja.

Već niz godina JU 'Nacionalni park Krka' ulaže u posjetiteljsku infrastrukturu srednjeg i gornjeg toka Krke kako bi održivim posjećivanjem potaknula razvoj okolnog područja. Rezultati toga rada vidljivi su kako u brojnim uređenim posjetiteljskim sadržajima tako i u statističkim pokazateljima o broju posjetitelja. Siguran sam da je ovaj pješački most kruna ulaganja u projekte koji ovaj prostor čine atraktivnim i potiču njegov razvoj. On će predstavljati onu točku preokreta nakon koje će razvitak područja Promine i Kistanja, ali i gradova Drniša i Knina i općine Ervenik, zasigurno dobiti novi tempo. Ipak, pri planiranju i projektiranju s posebnom pažnjom smo gledali da ne ugrozimo ono najvrjednije zbog čega je Krka zaštićena kao nacionalni park – iznimne prirodne vrijednosti o kojima skrbimo. Tako da će ovaj most predstavljati posjetiteljsku atrakciju, s fascinantnim pogledom na kanjon Krke i utvrde Nečven i Trošenj, a da pritom ni na koji način neće opteretiti temeljni fenomen, jer projektom nije predviđeno usmjeravanje posjetitelja  u sam kanjon, već zadržavanje na njegovim rubovima. Pored toga, kroz izradu Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima, bit će osmišljen model koji će od samog početka voditi računa o tome da ovaj prostor, kao centralna atrakcija koja će u potpunosti afirmirati iznimne potencijale gravitirajućeg područja, ne bude opterećen prekomjernim posjećivanjem“, istaknuo je ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ mr. sc. Krešimir Šakić.

Most je koncipiran tako da objedini funkcije pješačke staze i vidikovca i ponudi neposredan doživljaj krajolika i nedirnute prirode. Zbog boljeg uklapanja u krajobraz, kao optimalno rješenje nametnula se relativno lagana konstrukcija visećeg pješačkog mosta. Projektanti iz društva BLOK u idejnom rješenju predvidjeli su postavljanje dvaju portala i pješačkog hodnika zavješenog na nosive čelične lančanice. Predviđena širina pješačkog hodnika je 160 cm, što odgovara punoj širini pješačke staze s dva pješačka traka.

"Prikazana rješenja mosta i njegove dimenzije temelje se na idejnom rješenju, što će prilikom izrade idejnog projekta u određenim pojedinostima trebati mijenjati prema utvrđenim posebnim uvjetima. Prema nosivom konceptu, čelične nosive užadi slobodnog raspona 462,5 m zavješene su na portale visoke 5 m, uz vertikalni progib u sredini raspona lančanice od 20 m. Čelična nosiva užad prepuštena su preko portala, te se sidre u sidrene blokove na udaljenosti od 6 m iza portala. Nosivi sklop mosta, odnosno nosiva lančanica, sastavljen je od 2 + 2 uzdužna užeta od visokovrijedna čelika presjeka Ø 60 mm. U idejnom rješenju bili su predviđeni armirano-betonski portali obloženi kamenom oblogom, dok su utvrđenim posebnim uvjetima zahtijevani čelični portali. Na sredini mosta pješački hodnik nalazi se na visini od 140 m iznad rijeke Krke", pojasnio je tehničke detalje mosta Hrvoje Vukić, direktor projektnog ureda BLOK d.o.o.

Gradnja mostova predviđena je točkom 40. Prostornog plana Nacionalnog parka „Krka“. Temeljem idejnog rješenja utvrđeni su posebni uvjeti nadležnih javnopravnih tijela te uvjeti zaštite okoliša i prirode, na temelju kojih će biti izrađen idejni projekt i upućen zahtjev za lokacijsku dozvolu. Prema utvrđenim posebnim uvjetima, na mostu neće biti postavljena rasvjeta. Iznimno je dopušteno postavljanje ekološki prihvatljive rasvjete u zoni ulazno/izlaznih portala, a bit će postavljeni i distraktori za ptice. Na tragu povijesnih činjenica o postojanju mosta na ovom mjestu, na kojem su dvije suparničke hrvatske plemićke obitelji, Nelipići u Nečvenu i Šubići u Trošenju, nadzirale strateški važan prijelaz preko rijeke, novi će most, kako mostovima i dolikuje, povezati dvije utvrde i posjetiteljima predstaviti vrijedno kulturnopovijesno naslijeđe na rijeci Krki iz razdoblja hrvatskoga srednjovjekovlja. Prednost je višestruka jer će se povezati i veliki edukativni centar Eko kampus „Krka“ u Puljanima s Centrom za interpretaciju prirode „Krka – vrelo života“ u Kistanjama, na kojima su u tijeku građevinski radovi u sklopu projekta Nepoznata Krka.

Svaka nova uređena i dostupna destinacija na gornjem toku rijeke Krke, a posebno ovaj atraktivni projekt, posjetiteljima omogućuje novi doživljaj netaknute prirode. Općini Promina projekt daje, uz Eko kampus „Krka“ u Puljanima, novi potencijal za razvoj ruralnog turizma, za koji se ona već nekoliko godina priprema (gradnjom novih i obnovom zapuštenih poučnih suhozidnih putova i obnovom zgrada nekadašnjih područnih osnovnih škola u neposrednoj blizini NP 'Krka', kao i donošenjem prostorno-planske dokumentacije u svojoj nadležnosti – 3. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Promina, donesenim 2018., predviđene su tri turističke zone – i izradom Strateškog plana razvoja turizma – studije Interpretacijski plan kulturne i prirodne baštine za područje općine Promina). Realizacijom ovog projekta znatno će se produžiti trajanje sezone posjećivanja i povećati iskoristivost smještajnih kapaciteta: planirano je  ukupno tisuću ležajeva, od čega petsto u turističkoj zoni, a petsto u privatnom smještaju izvan nje“, istaknuo je načelnik općine Promina Tihomir Budanko.

Gornji tok rijeke Krke ostao je netaknut od trenutka stvaranja iskonske ljepote, pa ga kao takvog želimo pokazati posjetiteljima koji biraju aktivan odmor u izravnom dodiru s prirodom. Viseći most one koji će ga prelaziti ispunit će daškom adrenalina, ali će oživjeti i tradicionalne uslužne djelatnosti lokalnog stanovništva i pokrenuti nove, što će popraviti socio-ekonomsku i demografsku sliku toga kraja.

Projekti koji imaju za cilj razvoj javne turističke infrastrukture na području gornjeg toka NP 'Krka' osnovni su uvjet snažnijeg razvoja turizma na našem području. Projekti koji se trenutačno provode s obje strane rijeke Krke, a tu prije svega mislim na izgradnju Centra za interpretaciju prirode 'Krka – vrelo života' u Kistanjama i Eko kampusa 'Krka' u Puljanima, uz pripadajuće pješačke staze i vidikovce, činit će okosnicu razvoja općine Kistanje i općine Promina.  Viseći pješački most Nečven – Trošenj povezat će područja na lijevoj i desnoj obali Krke u cjelovitu turističku destinaciju, koja će svojim sadržajem i turističkom ponudom omogućiti povećanje broja posjetitelja i priliku brojnim poljoprivrednim gospodarstvima i poduzetnicima za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta. Samo uz veći rast turizma uz rijeku Krku možemo očekivati nove investicije i zapošljavanje, te posljedično i rast standarda svih građana na području naše općine i susjednih općina“, kazao je zamjenik načelnika općine Kistanje Borislav Šarić.

3D video simulaciju visećeg pješačkog mosta možete pogledati ovdje.