Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Upravno vijeće

Sukladno Odluci Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 26. travnja 2016. godine, Klasa: 080-09/16-01/42, Urbroj: 517-04-16-2 o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća JU „Nacionalni park Krka“ i Odluci Radničkog vijeća JU „NP Krka“ od 3. ožujka 2016. godine, Klasa: 006-02/16-02/01, Urbroj: 2182/1-15/4-09/1-16-10 o imenovanju predstavnika radnika u Upravnom vijeću formiran je novi saziv Upravnog vijeća JU „Nacionalni park Krka“, koji broji pet (5) članova. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Odluku o razrješenju predsjednice Upravnog vijeća JU „NP Krka“ (koju dužnost je obavljala dr. sc. Tamara Čimbora Zovko od 26. travnja 2016. do 27. siječnja 2017.) 27. siječnja 2017. godine, Klasa: 612-07/17-16/22, Urbroj: 517-07-2-1-1-17-1 i Odluku o imenovanju nove predsjednice Upravnog vijeća JU „NP Krka“ 27. siječnja 2017. godine, Klasa: 612-07/17-16/22, Urbroj: 517-07-2-1-1-17-2. Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike o razrješenju člana Upravnog vijeća JU „NP Krka“, Klasa: 612-07/17-16/22, Urbroj: 517-07-2-1-1-17-3 od 27. veljače 2017. i Odlukom o imenovanju novog člana Upravnog vijeća JU „NP Krka“, Klasa: 612-07/17-16/22, Urbroj: 517-07-2-1-1-17-4 od 27. veljače 2017., članovi Upravnog vijeća JU „NP Krka“ su:

  • mr. sc. Irina Zupan, predsjednica
  • Ivana Sučić, članica
  • dr. sc. Sanja Slavica Matešić, članica
  • Ivica Ledenko, član
  • Anđelka Gulin, članica (predstavnica radnika) 

9. sjednica Upravnog vijeća
(pdf, 317.98 KB)

8. sjednica Upravnog vijeća
(pdf, 326.30 KB)

7. sjednica Upravnog vijeća
(pdf, 260.83 KB)

6. sjednica Upravnog vijeća
(pdf, 369.73 KB)

5. sjednica Upravnog vijeća
(pdf, 574.64 KB)

4. sjednica Upravnog vijeća
(pdf, 924.23 KB)

3. sjednica Upravnog vijeća
(pdf, 1.05 MB)

2. sjednica Upravnog vijeća
(pdf, 528.41 KB)

1. sjednica Upravnog vijeća
(pdf, 1.61 MB)