Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Lokalno stanovništvo

Javna tribina: Nacionalni park „‪Krka“ ‬ u lokalnoj zajednici - Nečven.


  26.04.2016, 14:50h

Na prijedlog stanovnika sela Nečven, jedinog naselja koje se u potpunosti nalazi u granicama Nacionalnog parka „Krka“, održana je javna tribina u prostorijama Općine Promina u Oklaju, koja je bila domaćin. Uz mnogobrojne predstavnike lokalne zajednice naselja Nečven, na tribini su bili i predstavnici Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ i Općine Promina.

Pripadnost Nacionalnom parku “Krka“ mještanima sela Nečven donosi brojne prednosti i mogućnosti razvoja, ali i neka ograničenja i pravila koja moraju poštivati. Prije svega se to odnosi na izvođenje pojedinih radnji (poput sječe ili lova) po posebno propisanim uvjetima i na posebne propise gradnje, obnove i restauracije postojećih objekata. O tome je, u okviru novog Prostornog plana Nacionalnog parka „Krka“, koji je u postupku izrade, bilo najviše riječi na tribini. Dogovoreno je da će vlasnici nekretnina u Nečvenu, okupljeni u udrugu, uz pomoć stručnjaka izraditi elaborat o potrebama i načinu razvoja naselja Nečven, koji kao stručna podloga može ući u Programske smjernice za izradu prostornog plana. Za sada je na snazi Prostorni plan Nacionalnog parka „Krka“ iz 1989. godine, a u završnoj je fazi izrada Podloge za donošenje novog prostornog plana, završetak koje se očekuje prije ljeta. Zajednički cilj NP „Krka“ i stanovnika naselja Nečven je očuvanje prirode i prostora uz mogućnost razvoja turističke djelatnosti stanovništva kroz usmjereni razvoj naselja.