Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Lokalno stanovništvo

Čišćenje protupožarnih putova


  07.10.2014, 08:00h

U svrhu očuvanja šumskih ekosustava JU „NP Krka“ u sklopu svojih redovnih aktivnosti radi na održavanju brojnih protupožarnih putova. Kako unutar granica Parka ima mnogo putova koji su zbog izostanka stanovništva veoma zarasli da su gotovo neprohodni te su time izgubili svoju funkciju u zaštiti od požara, JU „NP Krka“ u suradnji s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Drniš tijekom listopada organizira akciju čišćenja sljedećih putova na gornjem toku rijeke Krke:

 

  • Nos Kalik, od glavne ceste prema kanjonu Čikole u dužini od 698 m
  • Nos Kalik – lokva –vidikovac – Ivića glavica u dužini od 1998 m
  • Nos Kalik – odvojak u dužini od 217 m
  • Popovići od lokve – područje Mamutovac do ruba kanjona Krke u dužini od 1104 m
  • Popovići od lokve – križanja za Mudrinića staje do ruba kanjona Krke u dužini od 1143 m
  • Prominski Bogatići – Križnice – Bogočin – kanjon Krke u dužini od 1705 m 
  • Prominski Bogatići uz dalekovod u dužini od 956 m

Za radove su ishodovana dopuštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode sa uvjetima zaštite prirode. Nadzor nad radovima vrše stručna služba i čuvari prirode JU „NP Krka“.