Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  27.04.2017, 09:45h


Oporavljeni suri orao

Photo/copywright: Vlatko Jurić-Kokić

Puštanje oporavljenog surog orla održano je u subotu, 29. travnja 2017. u 10 sati na vidikovcu Rogovo iznad kanjona Među gredama u Nacionalnom parku „Krka“.

Nakon gotovo pola godine liječenja od ozljeda nanesenih zrnima sačme, uz trud i znanje stručnjaka iz Sokolarskog centra Dubrava, smještenog nedaleko od Šibenika, suri orao uspješno se oporavio i bit će pušten na pogodno stanište. Kako bi se moglo pratiti njegovo daljnje kretanje, orao će prije puštanja biti opremljen satelitskim odašiljačem koji će stručnjacima – ornitolozima – omogućiti da u svakom trenutku znaju točnu poziciju orla. Odašiljač je nabavila Hrvatska agencija za okoliš i prirodu a na orla će ga postaviti i podatke pratiti Udruga BIOM, koja se bavi zaštitom ptica i bioraznolikosti u Hrvatskoj.

Područje Krke odlična je pozicija za puštanje orla jer prema procjeni stručnjaka ima sve značajke pogodnog staništa za tu vrstu.

Četvrtog listopada 2016. godine u Sokolarski centar Dubrava, koji je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ovlastilo za zbrinjavanje, liječenje i skrb nađenih ozlijeđenih, iscrpljenih ili ranjenih, te zaplijenjenih i oduzetih zaštićenih životinja, primljena je ozlijeđena jedinka surog orla. Zbog težine ozljeda, ishod oporavka jedinke i njen povratak u prirodu bio je, u skladu s veterinarskimm nalazom, neizvjestan.

Suri orlovi gnijezdo grade pretežito na liticama, a rijetko na stablima. Oba spola grade gnijezdo, leže na jajima i brinu se o mladima. U gnijezdu su najčešće dva jaja a inkubacija traje 41 – 45 dana. Ptići su za let sposobni za 65 – 70 dana. Ovisni o roditeljima ostaju još 90 – 100 dana. Prvi put se gnijezde s tri do četiri godine. Uglavnom love sisavce i ptice, u jugoistočnoj Europi često i gmazove (pogotovo kornjače). Plijen traže sustavno pretražujući tlo, najčešće u niskom letu, a kad ga ugledaju ugrabe ga pandžama. Na plijen se rijetko obrušavaju iz visokoga leta, a ponekad ga napadnu nakon vrebanja s neke prirodne promatračnice (npr. grane ili stijene). Plijen pretežito love na tlu. Rijetko napadaju ptice u zraku, no progone ptice koje preplašene polete iz zaklona. Love ptice veličine ševa, trepteljki i strnadica pa do onih veličine pataka, gusaka, labudova, vranaca i ždralova. Love sitne sisavce, ali i krupnije životinje ako su bolesne ili iscrpljene, a hrane se i strvinom. Često love u paru.

Suri su orlovi gnjezdarice priobalne i gorske Hrvatske. U RH obitava ne više od 60 – 80 surih orlova a gnijezdi se tek dvadesetak parova, pa je spašavanje svake jedinke presudno za opstanak vrste. To su dugoživuće ptice, koje su vjerne svojem teritoriju, odnosno području oko gnijezda, koje ponekad ima i 10 km u radijusu. U Hrvatskoj je poznato 25 – 30 povijesnih teritorija surih orlova. Osim krivolova, bilo vatrenim oružjem ili otrovima, suri orlovi i druge grabljivice stradavaju i zbog sudara s elisama vjetroelektrana ili žicama dalekovoda, ili nedostatka hrane zbog zarastanja travnjaka, a ugrožavaju ih i turisti i rekreativci – planinari, slobodni penjači i paraglajderi, koji ih uznemiravaju približavajući se njihovim gnijezdima.

Krivolov ptica grabljivica i sova u Hrvatskoj je veliki problem, a vrši se pod izlikom da one čine štetu u lovištima jer se hrane divljači. Divljač zasigurno nije jedini i primarni izvor hrane grabljivicama jer važan dio njihove ishrane čine i glodavci, koji su štetnici u drugim gospodarskim djelatnostima, poput poljoprivrede i šumarstva, pa one znatno pridonose regulaciji brojnosti glodavaca. Pojedine vrste ptica grabljivica hrane se i strvinama , pa imaju i zdravstveno-higijensku ulogu u ekosustavu. Namjerno ubijanje grabljivica strogo je zabranjeno odredbama Zakona o zaštiti prirode RH, Direktivom za zaštitu divljih ptica EU i međunarodnim sporazumima za zaštitu prirode: Bonskom konvencijom o zaštiti migratornih vrsta, Bernskom konvencijom o zaštiti europskih divljih životinja i njihovih staništa i Washingtonskom konvencijom o prekograničnoj trgovini vrstama (CITES).