Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  24.09.2014, 11:33h


Sanirana nelegalna odlagališta otpada na području općine Promina

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ provela je sanaciju nelegalnih odlagališta otpada na pristupnim putovima prema srednjovjekovnoj utvrdi Nečven i u naselju Matasi.

 Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ provela je sanaciju nelegalnih odlagališta otpada na pristupnim putovima prema srednjovjekovnoj utvrdi Nečven i u naselju Matasi.

 

Akcija čišćenja provedena je tijekom kolovoza i rujna 2014. na više od dvadesetak različitih lokacija. Na odlagalištu se uglavnom nalazio sitni, srednji i krupni kućanski otpad, ali i velike količine ostataka građevinskog materijala.

 

Nacionalni park „Krka“ u potpunosti je sanirao sve zagađene lokacije. Ovim projektom pridonijelo se buđenju svijesti o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planeta Zemlje.

 

Ljubazno pozivamo lokalno stanovništvo da otpad više ne odlaže u prirodu kako bismo zajedničkim trudom doprinijeli očuvanju čistog okoliša, koji je preduvjet za kvalitetan suživot čovjeka i prirode i zalog svim budućim generacijama. Važno je održavati okoliš čistim a otpad zbrinjavati na za to predviđenim mjestima.

 

Sav srednji ili veći otpad koji se u kućanstvu pojavi potrebno je na primjeren način zbrinuti. Za potrebe odvoza i zbrinjavanja takve vrste otpada molimo kontaktirajte općinu Promina na telefonske brojeve 881 055 i 881 018. Trenutni deponiji do oporabe su gospodarska zona južno od zaseoka Marići i gospodarska zona južno od zaseoka Klicići, donje Mratovo (na platou bivšeg rudnika boksita Kumanovo).