Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  17.04.2014, 13:46h


Sanacija ceste od zaseoka Radići Donji do zaseoka Bjelobrci

Javna ustanova „Nacionalni park Krka” sufinancirat će radove na sanaciji ceste od zaseoka Radići Donji do zaseoka Bjelobrci.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka” u suradnji s Općinom Ervenik, koja je nositelj projekta, sudjelovat će u sanaciji nerazvrstane makadamske seoske ceste koja povezuje zaseoke Radiće Donje i Bjelobrke, na području naselja Radučić, duge 890 metara, koja se većim dijelom nalazi unutar granica Nacionalnog parka „Krka”.

 

Budući da se na dijelovima makadamske ceste nalaze udubljenja i mjestimična uzvišenja obrasla travom, treba sanirati i modernizirati dionicu koja zaseoke Radiće Donje i Bjelobrke i dio Nacionalnog parka „Krka” spaja na državnu cestu.

 

U okviru svoje osnovne misije očuvanja prirode i zaštite okoliša, uvažavajući potrebe lokalnog stanovništva, Javna ustanova „Nacionalni park Krka” želi mu olakšati život i time što će mu omogućiti bolju cestovnu povezanost.