Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  27.05.2014, 13:14h


Prezentacija Nacionalnog Parka “Krka” u Splitu

U sklopu 5. okruglog stola o zavičajnosti u literaturi za djecu i mlade, održanog u Splitu, 26. svibnja 2014 u Gradskoj knjižnici Marka Marulića, Nacionalni park “Krka” prezentirao je svoju prirodnu baštinu kroz specijalnu ponudu namijenjenu djeci i mladima.

Ciljevi okruglog stola bili su prezentiranje dosadašnjeg stanja baštine i davanje uvida u vrstu i količinu tiskane građe o prirodnoj baštini Hrvatske u litetaruri za djecu i mlade, analiziranje načina i pristupa obradi, odnosno prilagodljivost ponuđenih sadržaja u stručnoj literaturi za određeni dječji uzrast, zatim razmjena iskustva o realiziranim projektima i primjerima dobre prakse, te ostvarivanje kontakata za buduću suradnju vezanu za navedenu temu.

 

Zdenka Bilušić, koja u Gradskoj knjižnici “Juraj Šižgorić” Šibenik vodi Centar za vizualnu kulturu djece i mladih, U svom je izlaganju kao primjer dobre prakse navela projekte suradnje knjižnica, škola i udruga s baštinskim ustanovama. Bila je to prilika da se pokažu slikovnice, bojanke, igre, edukativni vodiči i ostala tiskana građa kao plod dugogodišnjeg rada na edukaciji.

 

Prezentacija nekih naših programa namijenjenih određenim dobnim skupinama, i predškolskog i školskog uzrasta, te radionica i aktivnosti vezanih za obilježavanja određenih datuma važnih za Nacionalni park “Krka” pokazala je sudionicima okruglog stola i posjetiteljima Gradske knjižnice Marka Marulića naš dosadašnji rad na edukaciji djece kroz različite oblike suradnje s odgojnim i obrazovnim ustanovama i želju da se on nastavi i u budućnosti.