Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  02.02.2018, 13:41h


Počinje projekt izlova štuke u NP "Krka" u cilju zaštite autohtonih vrsta riba i endema

Tridesetak ovlaštenih ribolovaca okupit će se 3. i 4. veljače na gornjem toku rijeke Krke u okviru projekta ciljanog izlova štuke (Esox Lucius), strane invazivne vrste.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ u svom Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka „Krka“ za 2018. predvidjela je, u sklopu aktivnosti zaštite i očuvanja biljnih i životinjskih svojti, izlov štuke iz rijeke Krke. Slijedom toga, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Rješenje kojim se projektnom partneru, tvrtki BIOTA j.d.o.o., i voditelju projekta, dr. sc. Dušanu Jeliću, dopušta korištenje elektroagregata kao neselektivne metode hvatanja riba na području vodotokova u Nacionalnom parku „Krka“ u okviru ciljanog izlova štuke.

Štuka je u Krku unesena iz dunavskog slijeva pa kao predator predstavlja opasnost za autohtone ribe. U rijeci Krki obitava trideset vrsta riba, među kojima je čak deset endema, što je svrstava u prirodne spomenike najviše kategorije. Izraziti su endemi glavatica i zlousta, a brojnošću prevladavaju ilirski klen i potočna pastrva. Posebnost su Nacionalnog parka „Krka“ i dva stenoendema, odnosno endema usko lokalizirana na manja područja: visovačka pastrva i visovački glavočić, pa je njihovo očuvanje od iznimne važnosti, zbog čega je JU „NP Krka“ i pokrenula projekt uklanjanja štuke.

Izlov štuke ribolovnim alatima i elektroagregatom počet će 3. veljače 2018. na području Ćorića jezera / Brljanskog jezera (uzvodno i nizvodno od ceste) i nastaviti se 4. veljače na području manastira Krka. Sudjelovat će članovi Športskog ribolovnog društva „Krka“ Knin i djelatnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), BIOTA-e j.d.o.o., Hrvatskog instituta za biološku raznolikost i Javne ustanove „Nacionalni park Krka“, dok će čuvari prirode nadgledati cijeli proces.

Prema mišljenju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, radnje koje se provode u cilju uklanjanja štuke neće negativno utjecati na populacije strogo zaštićenih riba. U Rješenju se još navodi da uhvaćene strogo zaštićene vrste riba treba vratiti neozlijeđene u vodotok, dok strane i/ili invazivne vrste treba ukloniti. Upravo zato koristit će se elektroagregat koji samo omamljuje ribu a koji se inače primjenjuje u znanstveno-istraživačkom radu u ribarstvu.