Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  15.05.2015, 12:09h


Početak finalne faze realizacije projekta Eko kampusa Puljane

Ravnatelj JU „Nacionalni park Krka“ Krešimir Šakić predstavio je početak finalne faze realizacije projekta Eko kampusa Puljane odobrene na sjednici Vlade koja je održana u srijedu, 13.05.2015.

Vlada Republike Hrvatske dala je JU „NP Krka“ suglasnost na Odluku o odabiru izvođača radova za „Volonterski centar s laboratorijem i smještajnim kapacitetima hostelskog tipa“. Procijenjena vrijednost projekta iznosila je 6,6 milijuna kuna, što prelazi ovlasti Upravnog vijeća JU „NP Krka“, pa je iz tog razloga zatražena suglasnost Vlade. U provedenom postupku javne nabave prihvaćena je ponuda od 4.875.000 kn tvrtke Prolux d.o.o. iz Splita. Sada slijedi sklapanje ugovora i uvođenje u posao izvođača radova. Rok za izvođenje radova je 170 dana.

U sklopu Eko kampusa Puljane trenutno su u fazi izgradnja i uređenje ograde, parkirališta, Škole o prirodi, Škole u prirodi, blagovaonice i Internet centra. Uz Volonterski centar s laboratorijem i smještajne kapacitete hostelskog tipa, ukupna vrijednost trenutnih radova iznosi 19.735.241,60 kn, od čega Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokriva 45,71 % troškova investicije, do iznosa od 9.020.980,30 kn. Investicija obuhvaća i izgradnju pročistača i uređenje unutarnjeg postava laboratorija prirodoznanstvenika.

Projekt infrastrukture (vodovodne mreže, hidrantske mreže, odvodnje oborinskih voda s parkirališta, sustava fekalne odvodnje u prostoru oko Puljana) i uređenja okoliša odvijat će se istodobno sa završetkom građevinskih radova, čija se realizacija očekuje do kraja 2015.

„Sustavna valorizacija uzvodnog toka rijeke Krke, u cilju jačanja lokalnog gospodarstva i ljudskih potencijala, koju provodi JU „NP Krka“ rezultirala je projektom Eko kampus Puljane, koji se već nekoliko godina aktivno provodi. Projekt valorizira edukaciju o prirodi u prirodi, kao jednu od osnovnih misija Nacionalnog parka „Krka“ i dio je sveobuhvatne posjetiteljske infrastrukture i djelatnosti vezanih za istraživanje i prezentaciju prirodnih i kulturnih osobitosti porječja Krke.

Do sada su uređene zgrade za arheološku i prirodoslovnu zbirku, a tijekom 2014. pristupilo se izgradnji Škole o prirodi, Škole u prirodi, blagovaonice, parkirališta i zida oko Eko kampusa, a uređenjem „Volonterskog centra“ s priručnim laboratorijem i okoliša i komunalnih sadržaja zaključit će se građevinski radovi na Eko kampusu Puljane, što očekujemo do kraja godine“, istaknuo je Krešimir Šakić.

Eko kampus Puljane projekt je rekonstrukcije i prenamjene bivših vojnih objekata u Puljanima, u sjevernom dijelu NP. Cilj projekta je formiranje kampusa sa sedam rekonstruiranih i adaptiranih objekata i sadržaja, namijenjenih za prijam posjetitelja, volontera, studenata, školske i predškolske djece, znanstvenika i istraživača, s uređenim vanjskim prostorom povezanim poučno-tematskim stazama.

Projekt uređenja Eko kampusa Puljane od samog je početka postavljen na čvrste temelje valorizacijom srednjeg i gornjeg toka rijeke Krke i jačanjem lokalnog gospodarstva. Aktivacijom neiskorištenog potencijala prostora bivšeg vojnog kompleksa, kroz obnovu i izgradnju infrastrukture i razvoj novih sadržaja i usluga, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ potiče zapošljavanje lokalnog stanovništva i daje vjetar u leđa onim obiteljima koje svoje ideje, djelatnost ili proizvode žele nasloniti na ovaj projekt.

Eko kampus Puljane u jednom će kompleksu objediniti učenje o Krki na Krki, interakciju s posjetiteljima, prirodnu i kulturnopovjesnu baštinu, znanje i zapošljavanje, razvoj novih usluga i ukupni gospodarski i društveni boljitak. Zato je podjednako važan i za Nacionalni park „Krka“ i za sve njegove dionike: lokalno stanovništvo, posjetitelje i djelatnike.