Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  22.11.2018, 10:54h


Novo vatrogasno vozilo pridonijet će zaštiti od požara u Nacionalnom parku "Krka"

Sezona požara je završila, ali, kada se radi o zaštiti, potrebno ju je kontinuirano promišljati, provoditi mjere i ulagati u opremu, kako bismo očuvali Nacionalni park „Krka“ i ono što je priroda stvarala dva milijuna godina.

Zato je Javna ustanova „NP Krka“ nabavila novo vatrogasno vozilo: kamion autocisternu marke MAN model 4x4 TGM 13.250. Vozilo je opremljeno spremnikom vode kapaciteta 3 000 litara, rasvjetnim stupom s LED svjetlom i hidrauličnom dizalicom. Kao takva, cisterna je vrijedan doprinos sustavu zaštite od požara u Nacionalnom parku „Krka“, ali i dobrodošla pomoć vatrogasnim službama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u mjestima u okolici Parka.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ posebno se brine o protupožarnoj zaštiti: u okviru Službe za tehničke poslove djeluje Odsjek za protupožarnu zaštitu i zaštitu na radu. Svake godine donose se Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, Plan motriteljsko-dojavne službe i Plan motrenja, čuvanja i ophodnje, koji detaljno propisuju mjere zaštite od požara na terenu, s naglaskom na razdoblje od 1. lipnja do 1. listopada. U sklopu aktivnosti zacrtanih tim planovima čiste se i uređuju protupožarni putovi, uklanja se nisko raslinje i kosi trava, održavaju se pješačke staze i atestiraju protupožarni aparati. U sezoni požara na terenu djeluje posebno ustrojena motrilačko-dojavna služba.

Važan dio zaštite od požara jest uređenje pješačkih staza, koje su većinom bile stari putovi kojima je lokalno stanovništvo nekad dolazilo do svojih posjeda i vode. Osim što time stvaramo dodanu vrijednost u sustavu posjećivanja Nacionalnog parka, čišćenjem staza zaraslih u šikaru i makiju pridonosimo i protupožarnoj zaštiti. U tom cilju pokrenut je i projekt obnove kamenjarskih pašnjaka ispašom i kontroliranim paljenjem kako bi se obnovila staništa (odnosno spriječila sukcesija) i smanjila opasnost od požara.