Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  22.11.2017, 11:39h


Naša Krka – predstavljena brošura korisnika Centra za socijalnu inkluziju Šibenik

Korisnici Centra za socijalnu inkluziju Šibenik (Inkluzija Šibenik) predstavili su mali putopisni vodič za posjetitelje NP „Krka“, rezultat projekta „Naša Krka“ koji provode od ožujka 2017. i koji je Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ financijski poduprla kroz natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna JU "NP Krka" za ovu godinu.

„Projektom smo željeli omogućiti mladim osobama s intelektualnim teškoćama koji do sada nisu imali priliku posjetiti NP „Krka“ da to učine i svojim aktivnim sudjelovanjem doprinesu većoj pristupačnosti znamenitosti NP „Krka“ ljudima s teškoćama. Mladi s teškoćama sudjelovali su u samom procesu izrade brošure, a ovim projektom upoznajemo javnost s njihovim potencijalima i sposobnostima“, istaknula je voditeljica projekta Marijana Mijat.

Korisnici su sami fotografirali ljepote Nacionalnog parka tijekom dva izleta, odabrali najbolje, a njihove je doživljaje u brošuru pretočio grafičar Lovro Vudrag, koji se i za sam dizajn inspirirao Skradinskim bukom koji su posjetili.

„Udruga Inkluzija je jedan od najboljih primjera kako iskoristiti dodijeljena sredstva za sjajan projekt. Iz lepršavosti brošure vidi se da su korisnici zaista uživali na Krki i to je ono najvažnije. Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ i Inkluzija Šibenik također surađuju i kroz zapošljavanje jedne korisnice, kroz program zapošljavanja uz podršku osoba s intelektualnim poteškoćama. Iznimno smo zadovoljni ovom suradnjom jer smo dobili kvalitetnu i omiljenu djelatnicu i nadamo se da je i ona zadovoljna s nama“, istaknuo je ravnatelj JU „NP Krka“ Krešimir Šakić.

Tiskano je ukupno 300 brošura, na lako razumljivom jeziku, namijenjenih osobama s teškoćama i bit će podijeljene turističkim zajednicama i Nacionalnom parku „Krka“, kako bi i druge osobe s intelektualnim poteškoćama imale priliku saznati nešto o Parku na njima prilagođen način.

Centar za socijalnu inkluziju Šibenik, od svog nastanka 2003., provodi projekte usmjerene socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom, podizanju razine svijesti u društvu i senzibiliziranju javnosti za razna društvena pitanja. U proteklih 13 godina proveli su niz projekata usmjerenih edukaciji i radu s mladim osobama s teškoćama. Posebno su usmjereni na promoviranje i prepoznavanje radnih sposobnosti osoba s invaliditetom kroz njihove kreativne aktivnosti, a u suradnji sa širom zajednicom.