Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  24.08.2015, 11:23h


Snimi sliku za novi kalendar Nacionalnog parka „Krka“

 

Nacionalni park „Krka“ ima novu akciju. Svi posjetitelji koji snime fotografiju Parka za koju smatraju da zaslužuje da bude na kalendaru Nacionalnog parka „Krka“ za 2016. mogu je poslati na adresu calendar@np-krka.hr

Ljepota je u oku promatrača. Poučeni dugogodišnjom interakcijom s posjetiteljima, koji nas uvijek iznova oduševljavaju svojim fotografijama Parka, odlučili smo najbolje nagraditi.

Kalendar Nacionalnog parka „Krka“, na kojem su prikazane ljepote rijeke Krke, kao promidžbeni materijal i dar resi zidove brojnih domova i ureda. Svaka fotografija na njemu savršeni je trenutak uhvaćen u objektivu nekog zaljubljenika u prirodu.

Fotografije se mogu slati do 1. studenoga 2015. nakon čega će službeno povjerenstvo NP „Krka“ izabrati dvanaest fotografija za dvanaest mjeseci iduće godine. U akciji mogu sudjelovati svi posjetitelji koji u rijeci Krki pronalaze inspiraciju za lijepo.
 

Pravila akcije „Photo for the calendar“

Cilj akcije

 • Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ pokrenula je akciju "Photo for the calendar" kako bi otvorila prostor posjetiteljima, fotografima amaterima, da javnosti predstave svoje radove s temom Krke i sudjeluju u kreiranju kalendara za 2016.

Način sudjelovanja

 • Fotografije se zaprimaju jedino u elektronskom obliku slanjem na e-mail adresu calendar@np-krka.hr
 • Autor može sudjelovati najviše s dvije fotografije s motivima iz Nacionalnog parka „Krka“

Trajanje akcije

 • Fotografije se zaprimaju od 24.8.2015. do 1.11.2015.

Tehnički uvjeti

 • Fotografije moraju udovoljavati sljedećim tehničkim uvjetima:
 1. jpeg format
 2. minimalna duljina kraće strane, dimenzije cca. 3000 pixela
 3. minimalna rezolucija 300 dpi
 4. fotografije trebaju biti izvorne (ne smiju biti dorađene ili uređene u računalnim programima)
 • Fotografije jednog autora molimo slati u jednome e-mailu. U slučaju da privitak premašuje 25MB tada se privitak tj. fotografije mogu slati odvojeno, a podatke o autoru (ime, prezime, telefon, i poštansku adresu radi dostave kalendara) s prvim e-mailom, odnosno fotografijom

Pravila akcije

 • Radovi koji ne udovoljavaju tehničkim propozicijama i čije prijave ne sadrže sve potrebne informacije neće biti uvrštene u selekciju radova
 • Odabrane fotografije koristit će se samo za potrebe izrade kalendara, koji neće biti korišten u komercijalne svrhe

Odabir fotografija

 • Fotografije za kalendar odabrat će Povjerenstvo JU „NP Krka“ (12 fotografija)
 • Sve odluke Povjerenstva konačne su i neopozive
 • Odabrane fotografije JU „NP Krka“ predstavit će na www.np-krka.hr 16.11.2015.
 • Autori fotografija koje su odabrane za kalendar dobit će 10 (deset) primjeraka kalendara na kućnu adresu