Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  20.03.2019, 10:10h


Istraživanje mišljenja posjetitelja Nacionalnog parka „Krka“

Projekt istraživanja tržišta za JU „NP Krka“ provelo je i Veleučilište u Šibeniku u okviru šire suradnje dviju ustanova, s brojnim dodirnim točkama djelovanja.

U upravljanju zaštićenim područjem potrebni su neprekidno praćenje i evaluacija postojećih sadržaja, uz konstantni napor u zadržavanju standarda i postavljanju novih razvojnih ciljeva. Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ provodi redovita anketna ispitivanja među posjetiteljima NP „Krka“ na raznim lokalitetima u Parku. Anketno istraživanje dio je upravljačke strategije u vidu dugoročnog uspostavljanja smjernica razvoja, s posebnim naglaskom na potrebe i ponašanje posjetitelja u zaštićenom području.

Prvo dugoročno anketno ispitivanje posjetitelja JU „NP Krka“ provela je razdoblju od 20. rujna 2012. do 20. rujna 2013. na Skradinskom buku, najposjećenijem lokalitetu u Nacionalnom parku „Krka“. Provedeno je s teorijskom i aplikativnom namjerom, kako bi se stvorio detaljan profil posjetitelja i točno identificirale njihove potrebe i želje te na temelju tih saznanja izradili prijedlozi novih usluga.

Istraživanje koje je obuhvatilo reprezentativni uzorak od preko jedanaest tisuća posjetitelja provedeno je od srpnja do rujna 2017. na širem području Skradinskoga buka, Roškoga slapa i Burnuma. Provelo ga je četrnaest studenata i tri volontera, uključena u projekt volontiranja u zaštićenim područjima kroz projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP) Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Podaci koje su dobili, uključujući širok spektar mišljenja, prijedloga i kritika, omogućili su utvrđivanje prednosti i nedostataka postojeće posjetiteljske ponude i praćenje tržišnih promjena i trendova, uz istovremeno jačanje buduće strategije Parka. Upitnik je sadržavao pedeset pet pitanja, složenih u nekoliko tematskih cjelina, koje su se odnosile na podatke o anketiranom posjetitelju, poziciju NP „Krka“ kod posjetitelja, informiranost o Parku i način dolaska u njega, informacije o lokalitetima koje je posjetitelj posjetio i njegovim interesima, razumijevanje mjera ograničenja posjećivanja (vezanih za pojam gužve i planiranje posjeta), zadovoljstvo proizvodima i uslugama te na prijedloge posjetitelja.

Na temelju iskustva iz istraživanja mišljenja posjetitelja provedenog 2017., odnosno detaljne komparativne analize prijašnjih upitnika i komentara anketiranih posjetitelja, formulirana su anketna pitanja za istraživanje provedeno u ljeto 2018., koje je obuhvatilo preko deset tisuća ispitanika.

Najveći broj ispitanika, o čemu svjedoče i statistički podaci JU „NP Krka“, dolazi iz Njemačke, Francuske, Velike Britanije i Italije, uz veliki broj domaćih posjetitelja. Informacije o Nacionalnom parku „Krka“ posjetitelji su dobili preko različitih internetskih stranica, kroz osobnu preporuku ili preko mrežnih i društvenih stranica JU „NP Krka“. Najviše posjeta, 58 %, obiteljskog je karaktera. Najveća frekvencija posjetitelja u Parku jest između 10 i 16 sati. Stoga JU „NP Krka“ treba, različitim ponudama u sklopu projekta održivog upravljanja, nastaviti ulagati napore u cilju vremenske disperzije posjetitelja radi rasterećenja Skradinskog buka.

Posjetitelji uglavnom obilaze pješačke staze, vidikovce i vodenice. Najviše informacija o Parku dobili su od djelatnika JU „NP Krka“ i s prospekata i informativnih tabli na samom ulazu u Park. Priroda i ljepota krajolika, kupanje, odmor i opuštanje, bogatstvo flore i faune i fotografiranje glavni su motivi njihova dolaska. Gotovo 70 % ispitanika zadovoljno je brojem posjetitelja u Parku ili ravnodušno prema tomu, a više od 80 % slaže se s tim da je online kupnja ulaznica prednost prilikom ulaska u Park. Unatoč tomu, većina (78,4 %) nije planirala svoj posjet.

Projekt istraživanja tržišta za JU „NP Krka“ provelo je i Veleučilište u Šibeniku u okviru šire suradnje dviju ustanova, s brojnim dodirnim točkama djelovanja. Ta je anketa obuhvatila uzorak od dvije tisuće posjetitelja, ali s pojedinim specifičnim i preciznim parametrima. Načinjena je distinkcija između individualnih i grupnih posjetitelja a dodatno su analizirani i podaci vezani za skupine od posebnog interesa – posjetitelje koji dolaze s obitelji. Istraživana je zainteresiranost posjetitelja za dodatne aktivnosti i pakete programa, poput organiziranih vođenih tura, te razlozi zbog kojih se posjetitelji odlučuju samo za Skradinski buk (zbog čega je JU „NP Krka“ uredila ulaz Lozovac  i provodi projekt Nepoznata Krka). Obrada i analiza podataka obavljena je uz pomoć MS Excel, ProgramR i IBM SPSS Statistics 22. U izvještaju su ponuđene relativne frekvencije zaokružene na jednu decimalu.

Rezultati istraživanja potvrđuju da su boravak i uživanje u prirodi glavni motiv dolaska u Park. Unatoč primarnom motivu dolaska i podatku da je 87 % posjetitelja prvi put posjetilo Park, Park se još uvijek doživljava više kao izletište negoli mjesto nedirnute prirode (68 %). Više od trećine ispitanih posjetitelja preporučit će prijateljima da posjete Park, što potkrjepljuje i glavni izvor informiranja, a to je usmena predaja, kao najvjerodostojniji način prijenosa informacija i dojmova. Dobivene smjernice zasigurno će pridonijeti unaprjeđenju sadržaja i usluga koje Park pruža i postavljanju novih razvojnih ciljeva JU „NP Krka“, ali i praćenju trendova koji su neizbježni a jako utječu na zaštićena područja.