Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  28.08.2019, 07:00h


Prije 124 godine svjetlost sa Skradinskog buka obasjala je Šibenik

Krajem 19. stoljeća, prije ostalih svjetskih metropola, Šibenik je dobio električnu rasvjetu. 28. kolovoza 1895. godine pušten je u rad prvi cjeloviti izmjenični elektroenergetski sustav u Hrvatskoj. Bio je to cjeloviti sustav proizvodnje, prijenosa i distribucije višefazne izmjenične struje, koji se sastojao od hidroelektrane Krka na Skradinskom buku, dalekovoda od rijeke Krke do Šibenika i potrošača u Šibeniku.

Arheološka istraživanja HE Krka započela su 2006. godine radi otkrivanja podzemnih ostataka elektrane. Njima je prethodilo detaljno istraživanje povijesne muzejske i arhivske građe (dokumenti, nacrti, fotografije) te izrada tehničke dokumentacije – geodetske i arhitektonske. Premda je prikupljeno obilje građe, ipak se nije uspjelo ući u trag izvornoj arhitektonskoj dokumentaciji prema kojoj je elektrana izgrađena. Neprocjenjivu vrijednost u prethodnoj analizi arhitekture objekta pružila je jedna veoma precizna geodetska karta Skradinskog buka s početka 20. stoljeća (1904. – 1910.). U nju su uneseni tlorisni parametri objekta i njegov smještaj u prostoru, sa svim popratnim instalacijama (dovodni kanal za vodu, pristupni put i dr.). Analizom pronađenih fotografija na kojima se elektrana vidi prikupljeno je dovoljno podataka da se utvrde svi vanjski elementi potrebni za početak terenskih radova. Po završetku istraživanja započela je konzervacija objekta kako bi se ostatci mogli prezentirati javnosti.

U povodu 120. obljetnice puštanja u rad prve hidroelektrane na rijeci Krki, 28. kolovoza 1895. godine, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ u suradnji s Državnim arhivom u Šibeniku priredila je izložbu Industrijska arhitektura na rijeci Krki. Izložba je rezultat istraživačkoga projekta vezanog za industrijske pogone duž toka rijeke Krke. Na izložbi su korišteni arhivski dokumenti, fotografije i nacrti iz NP „Krka“, Gradskog muzeja Drniš, Državnog arhiva u Šibeniku, Hrvatskog državnog arhiva i privatne zbirke obitelji Šupuk. Postavljena je u NP „Krka“, u vodenici na Skradinskom buku, nedaleko od arheološki istraženih i konzerviranih arhitektonskih ostataka HE Krka, koja je puštena u rad samo dva dana nakon Adamsove hidroelektrane na slapovima Nijagare. Istovremeno s puštanjem u rad pogona na Skradinskom buku ostvaren je i prvi prijenos izmjenične struje na veću udaljenost u Hrvatskoj. Vizionarski pothvat izgradnje cjelovitog sustava proizvodnje, prijenosa i distribucije višefazne izmjenične struje, koji se sastojao od hidroelektrane Krka na Skradinskom buku, 11 km dugog dalekovoda od rijeke Krke do Šibenika i potrošača u Šibeniku, ostvarili su inženjer Vjekoslav Meichsner i šibenski gradonačelnik Ante Šupuk.