Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

e-BUK - glasnik JU "NP Krka"

  01.04.2014, 12:10h


e-BUK - br.9., travanj 2014.

 

Deveti broj glasnika Buk izašao je kao proljetno izdanje 2014., te sadrži jedanaest rubrika.

Rubrika „Zaštita“ daje pregled batimetrijskih istraživanja jezera na Skradinskom buku i prika značajki voda i dinamike sedrenja na osnovi podataka redovitih godišnjih monitoringa, a donosi i prijepis Zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernsku konvenciju). Rubrika „Upravljanje“ sadrži priloge „Gosti 'po mjeri' NP 'Krka' i Šibenika“, u kojem se analiziraju mogućnosti i načini na koje NP „Krka“, grad Šibenik i Županija svojom prirodnom i kulturnopovijesnom baštinom, ali i kompetentnim, kreativnim, praktičnim, motiviranim i gostoljubivim ljudima, mogu privući posjetitelje, za koje se vodi žestoka borba na globalnom tržištu, i „Tri brenda u obitelji superbrenda NP 'Krka'“, u kojem se postavlja potanje: Kako kreirati imidž i brend NP „Krka” po mjeri posjetitelja, kao ideju, priču, doživljaj spleta proizvoda, usluga, atrakcija, događanja i odnosa?

Rubrika „Prirodna baština“ donosi priloge o Skelinovoj lokvi i o jadranskoj perunici, samonikloj patuljastoj vrsti, hrvatskoj endemičnoj biljci, koja raste u srednjoj Dalmaciji. Rubrika „Kulturna baština“ donosi tekst o sajmu arheologije i turizma u Paestumu 2013. i pretisak teksta „BURNUM – kuhinja romskog vojnika“, objavljenog 2013. u ediciji Burnum – Katalozi i monografije III u nakladi Javne ustanove „Nacionalni park Krka“. Slijedi zanimljiva rubrika „Događanja“, koja donosi vijesti o petnaest važnijih događaja u NP „Krka“, među kojima se ističu postavljanje spomen-ploče na hidroelektrani Krka, dodjela Bijele zastave NP „Krka“, prijava projekta Centra Puljani za europske strukturne fondove, Google Street View Trekker u NP „Krka“, predstavljanje knjige Vretenca Nacionalnog parka „Krka“ i sl. Rubrika „Izvješća“ donosi tekstove o broju i strukturi posjetitelja NP „Krka“ u 2013. godini, o završetku projekata „Genetske i morfološke osobitosti slatkovodnih rakova iz porodice Astacidae na području NP 'Krka'“, „Travnjačke vrste ptica na području NP 'Krka'“, „Istraživanja uholaža, bogomoljki i ravnokrilaca“ i „Analiza općekorisnih funkcija šuma na području NP 'Krka'“.

Rubrika „Biološka raznolikost“ donosi opis kopnene kornjače, uvrštene u Crvenu knjigu vodozemaca i gmazova Hrvatske u kategoriji potencijalno ugrožene svojte, i stranog velikog kokotića, uvrštenog u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske u kategoriji ugrožene svojte, ugroženog napuštanjem tradicionalne poljoprivrede i gubitkom staništa zbog prenamjene zemljišta. U rubrici „Speleologija“ objavljen je prilog o istraživanjima rijetkih svojti i svojti novih za znanost u speleološkim objektima NP „Krka“, u kojima je sakupljena 141 svojta iz skupina puževa, paučnjačića, pauka, lažištipavaca, lažipauka, grinja, jednakonožnih rakova, rakušaca, deseteronožnih rakova, striga, dvojenoga, skokuna, dvorepaca i kornjaša, odnosno 46 više od  dotad poznatih životinja iz navedenih skupina, među kojima su neke nove u fauni Hrvatske. Rubrika „Galerija“ donosi grafike flore i faune i etnokulturne baštine nastale u likovnim radionicama “Taj divni svijet” (2002. – 2004.) i nagrađene radove likovnog natječaja provedenog 2001. u vrtićima Šibensko-kninske županije. Rubrika „Povijesna fotografija“ donosi fotografije Jerolima Marasovića, snimljene koncem 19. stoljeća. Fotografije pripadaju bogatoj arhivi skradinske obitelji Marasović, koja se danas čuva u Znanstvenoj knjižnici Zadar. U posljednjoj rubrici, “Poezija”, objavljeni su stihovi Dinka Škevina tiskani u zbirci pjesama More samo more (Šibenik, 2013.).

I dalje čitajte Buk!

Drago Marguš, glavni urednik