Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

e-BUK - glasnik JU "NP Krka"

  01.05.2013, 12:06h


e-BUK - br.7., svibanj 2013.

 

Sedmi broj glasnika Buk izašao je kao proljetno izdanje 2013., te sadrži jedanaest rubrika

Rubrika “Zaštita”, osim što daje pregled povijesti zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i kategorija zaštite i prikaz međunarodne radionice u povodu otvaranja projekta PROTEUS održane u Ogulinu, donosi i prijepis Zakona o potvrđivanju Konvencije o Europskim krajobrazima (NN 12/02). Rubrika “Upravljanje” sadrži prilog o anketnom ispitivanju posjetitelja NP “Krka” na lokalitetima uzvodnog toka rijeke Krke: Roškom slapu, manastiru Krka, Burnumu i Puljanima. Rubrika “Prirodna baština” donosi priloge o Skradinskom buku, posljednjoj, sedmoj, najdužoj sedrenoj barijeri na rijeci Krki, na kraju njezina slatkovodnog toka, i o poluprirodnoj lokvi Gnjila.

Rubrika “Kulturna baština” donosi tekst o srednjovjekovnoj utvrdi Trošenj, smještenoj na desnoj obali rijeke Krke kod Kistanja, u blizini sela Čučeva, sagrađenoj na strateški važnom mjestu, nasuprot utvrdi Nečven, posjedu bribirskih knezova Šubića. Slijedi zanimljiva rubrika “Događanja”, koja donosi vijesti o četrnaest važnijih događaja u NP “Krka”, među kojima se ističu otvorenje ispostave NP u Drnišu, završetak razminiranja, postavljanje taktilne karte u Skradinu i promocija NP “Krka” u Utrechtu. Rubrika “Izvješća” donosi podatke o broju i strukturi posjetitelja NP “Krka” u 2012. godini i o kapitalnim ulaganjima u toj godini, i tekstove o završetku projekata “Makrozoobentos jezera Brljan i Visovačkog jezera”, “Ihtiološka istraživanja na rijeci Krki”, “Terensko istraživanje rasprostranjivanje šumske vegetacije NP ‘Krka’”, “Istraživanje štetnosti patogene gljive na boru i opasnosti od njezina širenja i praćenje bioekologije jasenove grbice” i “Program zaštite divljači”. Rubrika “Biološka raznolikost” donosi opis koljuške, uvrštene u Crvenu knjigu slatkovodnih riba Hrvatske u kategoriji ugrožene svojte, koja u vrijeme mrijesta na dnu gradi kuglasto gnijezdo, i ljetnog drijemovca, kojeg u NP “Krka” u velikom broju nalazimo u vlažnim i močvarnim staništima uz obale tekućih voda i na vlažnim livadama.

U rubrici “Speleologija” objavljen je prilog o Jami nasuprot Torku, na čijem se dnu nalaze tri manja jezera u razini vode rijeke Čikole, jednom od četiriju speleoloških objekata na području NP “Krka” u kojima živi čovječja ribica, endem Dinarida i jedini kralješnjak prilagođen životu u podzemlju. Rubrika “Galerija” donosi grafike flore i faune i etnokulturne baštine nastale u likovnim radionicama “Taj divni svijet” od 2002. do 2004. i nagrađene radove s likovnog natječaja za učenike osnovnih škola Šibensko-kninske županije provedenog 2001. godine. Rubrika “Povijesna fotografija” donosi fotografije Jerolima Marasovića snimljene koncem 19. stoljeća. Fotografije pripadaju bogatoj arhivi skradinske obitelji Marasović, koja se danas čuva u Znanstvenoj knjižnici Zadar. U posljednjoj rubrici, “Poezija”, objavljeni su stihovi fra Žarka Maretića.