Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

e-BUK - glasnik JU "NP Krka"

  01.10.2012, 12:04h


e-BUK - br.6., listopad 2012.

 

Česti broj glasnika Buk izašao je kao jesensko izdanje u listopadu 2012., te sadrži jedanaest rubrika.

Šesti broj glasnika Buk sadrži jedanaest rubrika. Rubrika „Zaštita“ daje pregled i analizu rada nadzornih službi u zaštićenim područjima u Hrvatskoj, govori o opsanostima unosa alohtonog bilja u hortikulturi i donosi prijepise Zakona o proglašenju Nacionalnog parka „Krka“ (NN 5/85), Zakona o izmjeni Zakona o proglašenju Nacionalnog parka „Krka“ (NN 9/88) i Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju Nacionalnog parka „Krka“ (NN 13/97). Rubrika „Upravljanje“ sadrži priloge o strateškom upravljanju razvojem turizma u nacio-nalnim parkovima, o otvorenju poučno-pješačke staze Stinice – Roški slap – Oziđana pećina sredstvi-ma Svjetske banke i o „Put maslina“. Rubrika „Pri-rodna baština“ donosi prilog o vegetaciji NP „Krka“ i opis Roškog slapa, šestog slapa na rijeci Krki.

Rubrika „Kulturna baština“ donosi tekstove o rezltatima arheoloških istraživanja na srednjovje-kovnoj utvrdi Nečven i o virtualnoj prezentaciji muzejskih predmeta u Arheološkoj zbirci Burnum, te prikaz snimanja 307. milenijske fotografije Šime Strikomana. Slijedi zanimljiva rubrika „Događanja“, koja donosi vijesti o dvadeset tri važnija događaja u NP „Krka“, među kojima se ističu učlanjenje NP „Krka“ u Europsku federaciju nacionalnih parkova, krovnu organizaciju koja povezuje europska zaštićena područja, vrijedno priznanje Ocjena izvrsnosti destinacije za 2012. koju je Javnoj ustanovi „Nacionalni park Krka“ dodijelio jedan od najvećih svjetskih putničkih internetskih portala, TripAdvisor, natječaj za izradu idejnog arhitekton-sko-urbanističkog rješenja ulaza Lozovac, uvođenje bežične računalne mreže (Wi-Fi), organizacija triju Burnumskih ida, promocija NP „Krka“ u Salzburgu i sl. Rubrika „Izvješća“ donosi tekstove o završetku projekata „Istraživanje rijetke i ugrožene ihtio-faune rijeke Krke“ i „Inventarizacija i vrednovanje lihenoflore Nacionalnog parka 'Krka'“ i o istraživa-njima ekosustava jezera Brljan.

Rubrika „Biološka raznolikost“ donosi opis crvenkrpice, uvrštene u Crvenu knjigu vodozemaca i gmazova Hrvatske u kategoriji vjerojatno ugrožene svojte, i ljubičasto-modrog kotrljana, razgranjene trajnice, u gornjem dijelu čeličnomodre boje. U rubrici „Speleologija“ objavljen je prilog o Staroj jametini, razgranatom speleološkom objektu, dugom 188 m, najdubljoj poznatoj jami na području NP „Krka“, istraženoj do dubine od 85 m. Rubrika „Galerija“ donosi grafike flore i faune i etnokulturne baštine nastale u likovnim radionicama “Taj divni svijet” (2002. – 2004.) i nagrađene radove učenike u provedenom likovnom natječaju 2011. u osnovnim školama Šibensko-kninske županije. Rubrika „Povijesna fotografija“ donosi fotografije sa svečanosti po-stavljanja spomen-ploče u spomen na posjet cara Franje Josipa I. i njegove supruge, carice Elizabete, Manojlovačkim slapovima 17. travnja 1875., što ih je 1899. godine snimio dvorski fotograf Tomaso Burato. U posljednjoj rubrici, “Poezija”, objavljeni su stihovi fra Žarka Maretića.