Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

e-BUK - glasnik JU "NP Krka"

  01.10.2011, 12:00h


e-BUK - br.4., listopad 2011.

 

Četvrti broj glasnika Buk izašao je kao jesensko izdanje u listopadu 2011., te sadrži jedanaest rubrika.

Rubrika „Zaštita“ donosi tekst o Ekološkoj mreži RH (ciljevima očuvanja i smjernicama zaštite područja koja joj pripadaju), prijepise Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (NN 57/11) i Uredbe o proglašenju Ekološke mreže (NN 109/07) i kratki opis rijeke Čikole s prikazom njezina protoka. Rubrika „Upravljanje“ donosi priloge o osnovnim funkcijama menadžmenta NP „Krka“ i ljepotama krajobraza rijeke Krke, koje su temeljna vrijednost zbog koje je proglašen NP „Krka“. Rubrika „Prirodna baština“ donosi prilog o flori NP „Krka“, koja sadrži 1 022 samonikle svojte i podsvojte papratnjača i sjemenjača, svrstanih u 107 porodica, i opis Rošnjaka, četvrtog, najnižeg slapa na rijeci Krki. Rubrika „Kulturna baština“ donosi priloge o otvorenju obnovljene spomen-ploče caru Franji Josipu I., koji je u pratnji svoje supruge, Elizabete Bavarske, u narodu poznatije kao Sissy, 17. travnja 1875. posjetio Manojlovački buk, o arheološkim istraživanjima špilje Jazinke, koja je na svjetlo dana iznjedrila metalne artefakte i keramičke ulomke kasnog brončanog i ranog željeznog doba i veliku količinu ljudskih i životinjskih kostiju, i restau-riranju drvenih predmeta etnografske zbirke na Skradinskom buku u restauratorskoj radionici JU „Nacionalni park Krka“.

Slijedi zanimljiva rubrika „Događanja“, koja donosi vijesti o dvadesetak važnijih događanjima u NP „Krka“, među kojima se ističu I. burnumske Ide, nova kulturno-turistička ponuda NP „Krka“, premijera kostimirane dječje kazališne predstave Velika strka u Parku Krka, u izvedbi kazališne radionice Virko, glazbene večeri pod nazivom „Glazba uz Krku“, postavljanje dvojezične, hrvatsko-engleske, interaktivne karte Parka na internet stranice JU NP „Krka“ (http://www.npkrka.hr/), likovni natječaj na temu šišmiša u dječjim vrtićima i osnovnim školama Šibensko-kninske županije, projekt „Kutak za biotrenutak„ i Noć šišmiša u Skradinu 29. kolovoza pod sloganom „Dajmo više za šišmiše„ i „I am bat, not bad!“, u sklopu obilježavanja Godine šišmiša. Rubrika „Izvješća“ donosi tekstove o završetku projekata „Ispitivanje antropogenog utjecaja (ekotoksični metali) na sedimente Brljana i nizvodnih jezera“, „Inventarizacija vretenaca (Odonata) Nacionalnog parka 'Krka', njihova zoogeografska raščlamba, ugroženost i status“, „Inventarizacija kornjaša (Coleoptera, Insecta) na području Nacionalnog parka 'Krka'“ i „Fosilna fauna i flora Nacionalnog parka 'Krka' i susjednih područja“ i o broju i strukturi posjetitelja NP „Krka“ u prvih osam mjeseci 2011. godine. Rubrika „Biološka raznolikost“ donosi opis zlouste, endema rijeke Krke, uvrštene u Crvenu knjigu slatkovodnih riba Hrvatske u kategoriji kritično ugrožene svojte, i bijelog jasenka, biljke koja je u NP „Krka“, na području Laškovice (Jasenovca), na desnoj obali rijeke Krke, prvi put zabilježena u svibnju 2010.

 

U rubrici „Speleologija“ objavljeni su prilozi o arheozoološkoj analizi životinjskih kostiju sakupljenih u arheološkim istraživanjima u Oziđanoj pećini, iznad Roškog slapa, u trima kampanjama tijekom 2005. i 2006. godine i o Sedrenoj špilji iza mlina, smještenoj na desnoj obali Krke u sedrenoj barijeri Bilušića buka, vjerojatno najdužoj špilji u sedri u Hrvatskoj. Rubrika „Galerija“ donosi grafike flore, faune i etnokulturne baštine nastale u dječjim likovnim radionicama „Taj divni svijet“ (2002. – 2004.). Nova rubrika „Povijesna fotografija“ donosi fotografije sa svečanosti postavljanja spomen-ploče u spomen na posjet cara Franje Josipa I. i njegove supruge, carice Elizabete Bavarske Manojlovačkim slapovima (17. travnja 1875.) što ih je 1899. godine snimio dvorski fotograf Tomaso Burato. U posljednjoj rubrici, „Poezija“, objavljeni su stihovi fra Stojana Damjanovića.