Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

e-BUK - glasnik JU "NP Krka"

  01.04.2011, 11:57h


e-BUK - br.3., travanj 2011.

 

Treći broj glasnika Buk izašao je kao proljetno izdanje u travnju 2011., s novim temama i sadržajem i u nešto izmijenjenom ruhu. Treći broj glasnika Buk sadrži deset rubrika.

Rubrika Zaštita donosi tekstove o vodnom režimu rijeke Krke u 2010. i prijepis Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (NN 139/08). Rubrika Upravljanje donosi tri priloga: o korištenju sredstava europskih fondova, marketingu i logistici NP Krka, o njegovim značajkama i o nekim sadašnjim i nekadašnjim problemima u njegovom funkcioniranju. Rubrika Prirodna baština donosi kratki prilog o najvećoj šumskoj zajednici, mješovitoj šumi hrasta medunca i bijelog graba, na području NP Krka i opis Manojlovca, trećeg slapa na rijeci Krki. Rubrika Kulturna baština donosi priloge o srednjovjekovnoj utvrdi Nečven, koja svojim unutarnjim rasterom i kvalitetom gradnje pokazuje visok graditeljski doseg, i bogatstvo njezinih gospodara, kninske plemićke obitelji Nelipić, i o restauriranju numizmatičkih nalaza s lokaliteta Burnum u restauratorskoj radionici JU Nacionalni park Krka.

Slijedi zanimljiva rubrika Događanja, koja donosi vijesti o šesnaest važnijih aktivnosti Javne ustanove i o događanjima u NP Krka: o završetku projekata Idejna koncepcija i scenarij Prirodoslovnog prezentacijskog centra Nacionalnog parka 'Krka', Perifitonske zajednice na sedrenim barijerama i njihova uloga u stvaranju sedre i Perifitonske zajednice na umjetnim supstratima na području NP 'Krka', Inventarizacija špiljske faune speleoloških objekata Nacionalnog parka 'Krka', Procjena i valorizacija zapuštenih staništa područja NP 'Krka', Istraživanja glavnog kanala špilje Miljacka II i Inventarizacija špilja i jama na području Nacionalnog parka 'Krka', o besplatnom turističkom vodiču za mobitele dostupnom preko mobiEXPLORE multimedijalnog interaktivnog informacijskog sustava, o književnim i likovnim natječajima za djecu osnovnih škola i vrtića Šibensko-kninske županije, o akciji mali prijatelji Nacionalnog parka Krka u kojoj su tete iz gradskih vrtića osmislile skupnu masku koju su djeca nosila na ovogodišnjim maškarama, o susretu u Karlovcu u povodu obilježavanja Međunarodne godine biološke raznolikosti, o blagdanu sv. Nikole na Skradinskom buku, o izlasku iz tiska knjige Šišmiši Nacionalnog parka Krka, o desetljećum biološke raznolikosti, koje je proglasio UN, o međunarodnoj godini šuma i godini šišmiša. Rubrika Izvješća donosi tekstove o broju i strukturi posjetitelja NP Krka i kapitalnim ulaganjima u 2010. godini. Rubrika Biološka raznolikost donosi opis visovačkog glavočića, endema rijeke Krke, uvrštenog u Crvenu knjigu slatkovodnih riba Hrvatske u kategoriji ugrožene svojte, i grimiznog kaćuna, uvrštenog u Crvenu knjigu vaskularne flore Hrvatske u kategoriji osjetljive svojte.

U rubrici Speleologija objavljeni su prilog o jami Golubnjači nad manastirom Krka, u kojoj su speleolozi Hrvatskog planinarskog kluba Sveti Mihovil iz Šibenika 2005. godine pronašli ljudske kosti i lubanje a biospeleolozi Hrvatskog biospeleološkog društva iz Zagreba 2010. veću količinu odbačenog streljiva i minsko-eksplozivna sredstva, i esej Dvije tajne iznad bisernih ogrlica Roškog slapa, koji otkriva neke tajne o ponoru u boku Krke i Zaziđanoj pećini. Nova rubrika Galerija donosi tekst o dječjoj radionici Taj divni svijet, koja je u razdoblju od 2002. do 2004. godine iznjedrila tri grafičke mape u kojima su djeca interpretirala svoj doživljaj flore, faune i etnokulturne baštine koju čuva i štiti Nacionalni park Krka. U posljednjoj rubrici, Poezija, objavljeni su stihovi fra Stojana Damjanovića.