Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

e-BUK - glasnik JU "NP Krka"

  01.10.2010, 11:54h


e-BUK - br.2., listopad 2010.

 

Drugi broj glasnika Buk, tiskan u listopadu 2010. u povodu dvadeset pete obljetnice proglašenja Nacionalnog parka Krka sadrži devet zanimljivih rubrika.

Rubrika «Zaštita» donosi tekst o ustrojstvu nadzorne službe zaštite prirode u RH, ovlastima nadzornika i dosadašnjim aktivnostima, s posebnim naglaskom o radu Odsjeka nadzora NP Krka, te prijepis Zakona o zaštiti prirode (NN 70/50) i tekst o kvaliteti vode izvora rijeke Krke u 2009.

Rubrika «Upravljanje» donosi priloge o tržišnoj komunikaciji u NP Krka i o temeljnim ciljevima upravljanja Nacionalnim parkom Krka. Rubrika «Prirodna baština» donosi opis i stanja lokvi miljevačkog područja i opis slapa Brljan, drugog slapa na rijeci Krki.

Rubrika «Kulturna baština» donosi priloge o svečanom otvorenju Arheološke zbirke Burnum u sklopu budućeg zanstvenoistraživačkog centra u Puljanima, prilog o srednjovjekovnoj utvrdi Ključici, biseru hrvatske fortifikacijske arhitekture, te o radu restauratorske radionice JU NP Krka.

Slijedi rubrika «Događanja» koja donosi vijesti o devetnaest važnijih aktivnosti Javne ustanove tijekom 2010. i događanjima u NP Krka. Rubrika «Izvješća» donosi tekst o petnaest godina izdavačke djelatnosti NP Krka i izvješće o terenskoj vježbi zaštite i spašavanja «Krka 2010».

Rubrika «Biološka raznolikost» donosi opis dugog šišmiša, uvrštenog u Crvenu knjigu sisavaca Hrvatske u kategoriji ugrožene svojte, te opis gospinog vlaska, rijetke papratnjače, tercijarnog relikta, uvrštenog u Crvenu knjigu biljnih vrsta RH.

U rubrici «Spelologija» objavljen je prilog o spelološkim i speloronilačkim istraživanjima špilje Miljacka II. U posljednjoj, novoj rubrici «Poezija», objavljeni su stihovi Albus Lapis, Stojana Damjanovića.