Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

e-BUK - glasnik JU "NP Krka"

  01.05.2010, 08:00h


e-BUK - br.1., svibanj 2010.

 

Tiskan je u povodu 25. obljetnice proglašenja Nacionalnog parka „Krka“, a sadrži osam rubrika. Rubrika „Zaštita“ donosi opsežni tekst Željka Bulata, ravnatelja JU NP „Krka“, o ustrojstvu i zakonskom okviru djelovanja zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na Nacionalni park „Krka“, prikaz povijesti zaštite Nacionalnog parka „Krka“ i pretisak Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku „Krka“.

Rubrika „Upravljanje“ donosi viziju i dugoročne ciljeve održiva razvoja i upravljanja Parkom predviđene prijedlogom plana upravljanja i kratki prikaz potencijalnih prijetnji NP „Krka“.

Rubrika „Prirodna baština“ donosi odgovore na pitanja što je, kako je i kada nastala sedra, opis Bilušića buka, prvog slapa na rijeci Krki, i prikaz istraženosti faune NP „Krka“ s posebnim osvrtom na endemične i ugrožene svojte.

Rubrika „Kulturna baština“ donosi izuzetno vrijedan prilog akademika Nenada Cambija i suradnika, o stanju istraženosti (2003. – 2005.) amfiteatra u Burnumu, reprint teksta objavljenog 2006. u ediciji Burnum – katalozi i monografije i u nakladi Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ i povijest arheoloških istraživanja i metode konzervacije hidroelektrane Krka na Skradinskom buku, prve hidroelektrane u svijetu (1985.) za proizvodnju izmjenične električne struje s cjelovitim zatvorenim sustavom (proizvodnjom, prijenosom i distribucijom).

Slijedi rubrika „Događanja“, koja donosi vijesti o važnijim djelatnostima Javne ustanove tijekom 2009. godine. Među njima, ističu se otvorenje Šosterove mlinice, vrijednog spomenika tradicijske gradnje na Roškom slapu, puštanje u rad pročistača otpadnih voda na Skradinskom buku, postavljanje prvog limnigrafa na Roškom slapu, otvorenje ulaza Burnum, posjeta Billa Gates-a, predstavljanje knjige Vodozemci i gmazovi, Marasović – fotografska zbirka, tisak digitalne izletničke karte NP „Krka“, više znanstveno-stručnih istraživanja i sl.

Rubrika „Izvješća“ donosi popis 18 znanstvenih i 14 stručnih studija prirodoslovnih istraživanja u proteklih 25 godina (gotovo 2 000 stranica teksta), izvješće o broju i strukturi posjetitelja NP „Krka“ i kapitalnim ulaganjima u 2009. godini, među kojima se ističu radovi u Centru Puljani i uređenje buduće Ispostave u Drnišu.

Rubrika „Biološka raznolikost“ donosi nam opis čovječje ribice, endema i najveće podzemne vodene životinje dinarskog krša, jedinog kralješnjaka prilagođenog životu u podzemlju i piramidalnog zvončića, istočnojadransko-balkanskog endema.

Na kraju glasnika, ali ne manje važna, rubrika „Speleologija“ donosi priloge o speleološkim objektima na širem području NP, u kojima je zabilježeno 39 endema dinarida, Hrvatske ili NP «Krka», i arheološkim istraživanjima u špilji Oziđana pećina u kojoj su, uz brojne ulomke keramičkih posuda, što nam govori o ljudskoj nazočnosti u špilji od oko 5 000 do 1 500 godina prije Krista, otkrivena dva dječja kostura iz vremena neolitika.

Glasnik sadrži 127 fotografija iz arhiva NP „Krka“. Izlazit će jednom do dva puta godišnje, a namijenjen je regionalnoj i lokalnoj samoupravi Šibensko-kninske županije, domicilnom stanovništvu na području Parka i djelatnicima Javne ustanove. Pokrenut je s ciljem da omogući cjelovit pogled na stanje istraženosti prirodne i kulturne baštine, da potakne odvažnija pitanja i preispitivanje sadašnjeg stanja zaštite i očuvanja NP i pozove sve sudionike na aktivnije sudjelovanje u planiranju razvoja Nacionalnog parka «Krka». Jesmo li u tome uspjeli, pokazat će vrijeme u isčekivanju drugog broja.

Pogledajte e-BUK br.1: ovdje ->