Glavni izbornik

Izdvojeni sadržaji

Novosti

  22.11.2016, 14:00h


Bioraznolikost šuma u NP "Krka"

Knjiga Bioraznolikost šuma u NP „Krka“, koju je Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ objavila u listopadu 2016., predstavljena je javnosti u utorak, 22. studenoga 2016. u 12 sati u Gradskoj knjižnici „Juraj Šižgorić“ Šibenik.

Šumski ekosustavi važan su dio ekološkog kompleksa NP ‘Krka’ jer stvaraju uvjete za očuvanje i razvoj bogate bioraznolikosti ovog zaštićenog područja. Zaštita šuma u NP ‘Krka’ jedan je od glavnih ciljeva očuvanja zaštićenog područja i posebno je istaknut u Planu upravljanja NP ‘Krka’’’, naglasio je mr. sc. Krešimir Šakić, ravnatelj JU „Nacionalni park Krka“.

 

Bioraznolikost šuma u NP „Krka“, s podnaslovom Tematski edukacijski vodič, svojevrsni je priručnik objavljen s namjerom da čitateljima bude okvirna orijentacija i stručna informacija, ali i uputa i putokaz u doživljavanju i razumijevanju šuma, šumskih ekosustava i njihove bioraznolikosti u NP „Krka“. Autori priručnika su Ivan Martinić,  Matija Landekić, Drago Marguš, Matija Bakarić i Fabijan Martinić.  Knjigu su predstavili Ivan Martinić i Drago Marguš.

 

Šume su prirodni kopneni ekološki sustavi koji su se razvijali milijunima godina. Zauzimaju oko 40 % vegetacijske površine Zemlje, te čine složenu, ali i uravnoteženu funkcionalnu cjelinu koja se samostalno obnavlja, organizira i održava. U gospodarskom smislu šume su jedan od najvažnijih prirodnih resursa. Trajno proizvode drvnu biomasu, koju je racionalnim i stručnim gospodarenjem moguće koristiti a stanovnicima šume ujedno osigurati trajnu egzistenciju. U globalnoj ekologiji šume su temelj za održanje biološke raznolikosti, koja je važna za otpornost svakog ekološkog sustava, pa tako i šumskog“, pojasnio je prof. dr. sc. Ivan Martinić.

 

Šume daju veliki doprinos očuvanju biološke raznolikosti i osiguravaju zdravlje i vitalnost prirodnih zajednica u NP „Krka“. Obuhvatom sadržaja, te strukturom i načinom obrazlaganja, priručnik je „navigator“ u boljem razumijevanju složenosti funkcioniranja šume i razvoju svijesti o potrebi i ciljevima očuvanja šumskih ekosustava i prirode u cjelini.

 

Šumska vegetacija NP „Krka“ izmijenjena je pod utjecajem čovjeka. Uz rijeku Krku nalazi se raznolik biljni svijet (1 022 svojte), s brojnim vrstama drveća i grmlja, koji privlači posjetitelje i stručnjake iz zemlje, ali i šire. Unutar granica NP „Krka“ velik je broj staništa, uključujući i šume, što je omogućilo raznolikost biljnih zajednica. „Od šumskih zajednica, u NP ‘Krka’ prevladavaju tri prirodne zajednice: mješovite šume crnike i crnoga jasena, mješovite šume medunca i bijeloga graba i šume crnoga graba s jasenom. Zajednice hrasta medunca i bijeloga graba, zbog stoljetnog iskorištavanja, rijetke su i najčešće u obliku niskih šuma i šikara“, istaknuo je dr. sc. Drago Marguš, stručni voditelj u JU „NP Krka“.

 

Knjiga Bioraznolikost šuma u NP „Krka“ sedma je knjiga u nizu edicije Biološka raznolikost rijeke Krke, kojom JU “NP Krka” predstavlja i popularizira raznovrsnost flore i faune Parka. Do sada su u toj ediciji objavljene knjige o vodozemcima, gmazovima, šišmišima, slatkovodnim ribama, vretencima i pticama NP „Krka“.