Seite 3 - buk9

Basic HTML-Version

Pročitajte u novom broju
Drage čitateljice i čitatelji,
srdačno vas pozdravljam na početku novog
izdanja glasnika Javne ustanove “Nacionalni
park Krka”! Zahvaljujem svima vama koji redovito
pratite rad ove ustanove. Vjerujem da ćete i u ovom
Buku pročitati zanimljive informativne sadržaje o
aktivnostima provedenim u NP “Krka”.
U protekloj godini Javna ustanova “NP Krka”
posvetila se strateškom planiranju daljnjeg razvoja,
što uključuje djelatnike Parka, lokalnu zajednicu,
nadležno ministarstvo i institucije zadužene za
zaštitu prirode. Koristim priliku da od srca zahvalim
svimakoji sudjelujuu tomprocesusvojimiskustvom,
znanjem i podrškom.
Nacionalni park “Krka” zaštićeno je područje
bogate prirodne i kulturnopovijesne baštine i
osobitog geografskog položaja – na sjecištima
glavnih putova, što ga čini idealnim mjestom za
posjećivanje. Konstantan porast broja posjetitelja
potvrda je iznimnosti ovog lokaliteta; brojnost
onih iz najudaljenijih krajeva svijeta otvara i novu
percepciju Nacionalnog parka “Krka”, tj. izazov da
se kreativno pozicionira na globalnom tržištu a da
pritom ostane postojan u okvirima zaštite takve
jedinstvene prirodne ljepote.
Edukativni prihvat posjetitelja generira sred-
stva kojima se ostvaruju brojni istraživački pro-
jekti i projekti zaštite okoliša, kao i poboljšanje
infrastrukture i razvoj novih sadržaja. Uz aktivnu
podršku Ministarstva zaštite okoliša i prirode, s
veseljem iščekujemo realizaciju novih projekata,
poput Centra Puljani, kojim ćemo znatno pro-
širiti svoju edukativnu i znanstvenu ulogu, ili
rekonstrukcije ulaza Lozovac, koji će zaokružiti sve
ljepote Parka i prezentirati ih na jednom mjestu
preko najmodernijih tehnoloških dostignuća. Uz
to ćemo surađivati s različitim organizacijama i
udrugama, jačajući senzibilnost i solidarnost kad je
u pitanju očuvanje i zaštita prirodnih vrijednosti.
Javna ustanova “Nacionalni park Krka” svojim
djelovanjem i prisutnošću jača svijest o potrebi za-
štite prirode, o bogatoj kulturnopovijesnoj baštini
i o krajobraznoj i biološkoj raznolikosti na području
Parka. Osim što produbljuje razumijevanje smisla
Nacionalnog parka “Krka” kao jedinstvenog pri-
rodnog fenomena na području Šibensko-kninske
županije, ona ističe važnost Parka kao jednog od
glavnih pokretača gospodarskog razvoja na tom
prostoru, zbog čega je šire porječje Krke uvršteno u
ekološku mrežu Natura 2000.
S obzirom da će NP “Krka” imati ključnu ulogu
u komuniciranju ekološke mreže Natura 2000 na
lokalnoj razini, neizmjerno je važno čuti i razumjeti
potrebe lokalnog stanovništva kako bismo zajedno
probudili i pokrenuli neke dosad manje zapažene i
manje prepoznatljive, ali nikako i manje vrijedne,
dijelove Nacionalnog parka.
Suživot Nacionalnog parka “Krka” i sta-
novništva koje živi u njemu ili njegovoj neposrednoj
blizini moguć je i neophodan jer samo zajedničkom
strašću i međusobnim uvažavanjem možemo na-
predovati, razvijati se i međusobno poticati, imajući
pritom na umu sve blagodati koje nam Krka pruža.
Zato pozivam lokalnu zajednicu da se
aktivno uključi u rad NP “Krka” kako bismo zajedno
osigurali suživot čovjeka i prirode i na taj način
omogućili prosperitetniju budućnost nadolazećim
generacijama. Pred nama je još mnogo prostora za
napredak – treba ga nastaviti ispunjavati ispravno
i s ljubavlju kako bi Nacionalni park “Krka”, kao
generator razvoja lokalne zajednice, i dalje bio
prepoznatljiv u svijetu.
Briga o Nacionalnom parku “Krka” zajednička
nam je zadaća!
Srdačno vas pozdravljam,
Tonči Restović, ravnatelj JU “NP Krka”