Seite 9 - buk8

Basic HTML-Version

Tablica 1. Broj biljnih i životinjskih svojti obrađenih u Crvenom popisu prema skupinama i IUCN
kategorijama (preuzeto 29. kolovoza 2013. – http://www.dzzp.hr/vrste/crveni-popis-biljaka-i-zivotinja-
rh/crveni-popis-biljaka-i-zivotinja-republike-hrvatske-146.html)
Legenda:
EX
– izumrle (svojte koje su bez ikakve dvojbe izumrle),
RE
– regionalno izumrle (svojte izumrle na području
koje je obuhvaćeno crvenim popisom ili crvenom knjigom),
CR
– kritično ugrožene (svojte kojima prijeti izuzetno visok
rizik od izumiranja u prirodi),
EN
– ugrožene (svojte kojima prijeti veoma visok rizik od izumiranja u prirodi),
VU
osjetljive (svojte kojima prijeti visok rizik od izumiranja u prirodi),
NT
– gotovo ugrožene (svojte kojima trenutno ne
prijeti izumiranje, ali bi u bliskoj budućnosti mogle postati ugrožene),
LC
– najmanje zabrinjavajuće (svojte koje ne
pripadaju niti jednoj od navedenih kategorija, a široko su rasprostranjene i brojne),
DD
– nedovoljno poznate (svojte za
koje ne postoji dovoljno podataka o rasprostranjenosti i/ili stanju populacija da bi se izravno ili neizravno procijenio
rizik od njihova izumiranja. Ova kategorija u stvari nije kategorija ugroženosti, već ona ukazuje na potrebu prikupljanja
novihpodatka odotičnoj svojti da bi se status ugroženosti mogaoodrediti).
Skupina
Broj svojti u – procijenjena ugroženost
EX
RE
CR
EN
VU
NT
LC
DD
Ukupno
Vaskularna flora
1
10
90
62
71
186
0
340
760
Gljive
0
0
55
77
119
0
0
63
314
Lišajevi
0
0
3
11
32
8
2
56
Sisavci
0
5
0
4
3
21
1
8
42
Ptice – gnijezdeće
populacije
0
13
17
23
14
36
34
10
147
Ptice – negnijezdeće
populacije
0
2
3
10
2
19
9
1
46
Gmazovi
0
0
2
2
0
6
0
6
16
Vodozemci
0
0
1
1
2
3
0
1
8
Slatkovodne ribe
0
6
15
20
29
11
2
8
91
Morske ribe
0
3
5
8
11
28
36
32
123
Danji leptiri
0
0
8
4
7
18
0
8
45
Vretenca
0
2
6
5
5
12
0
6
36
Trčci
0
0
38
35
63
76
143
40
395
Obalčari
0
2
1
3
11
4
26
35
82
Koralji 0 0 8 20 37 7 13 31
116
Špiljska fauna
0
0
65
49
70
0
0
2
186
UKUPNO
1
43
314
332
473
427
266
600
2456
ZAŠTITA -
BUK 7