Seite 89 - buk8

Basic HTML-Version

„Znanjem do očuvanja“ –
ekoradionice i predavanja u
Skradinu i Drnišu
Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ u svo-
jim ispostavama u Skradinu i Drnišu u ožujku 2013.
organizirala je, u okviru projekta „Znanjem do oču-
vanja“, četiri ekoradionice:
¦
Decoupage – ukrašavanje predmeta i ambalaže
namijenjene otpadu (reuse akcija); voditeljica
radionice: Danica Šarić,
¦
Airbrush tehnika – ukrašavanje odjevnih pred-
meta namijenjenih otpadu, npr. starih majica
(reuse akcija); voditelji radionice: članovi uduge
Okea iz Rogoznice,
¦
Filcanje vune; voditeljica radionice: Matea
Medić, iz udruge Zelena mreža aktivističkih
grupa (ZMAG),
¦
Modna radionica recikliranja; voditeljica radio-
nice: MateaMedić,
i dva edukativna predavanja (udruga ZMAG):
¦
„Naša hrana“; predavač: Matko Šišak,
¦
„Uvodupermakulturu“: predavačMatko Šišak.
Ekoradionice i predavanja organizirani su s ci-
ljem upoznavanja s etikom i principima važnim za
održivi razvoj i podizanje kakvoće života. Obuhvatili
su niz zanimljivih tema, kao što su organska proiz-
vodnja hrane, bez upotrebe štetnih pesticida i in-
sekticida, recikliranje otpada i redizajn starih
stvari, kojima se kreativnošću može udahnuti „novi
život“.
Radionice i predavanja bili su dobro posjećeni.
Zahvaljujemo svim aktivnim sudionicima radionica,
prije svega djeci i mladima, čija su mašta i razi-
granost urodile zanimljivimradovima.
Silvija Čaleta
DOGAĐANJA -
BUK 87