Seite 86 - buk8

Basic HTML-Version

Natječaj „Ekoukras“
Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ nastoji
približiti vrijednosti i ljepote prirode djeci i mladima
i pritomukazati na važnost edukacije i odgovornosti
svakog pojedinca u zaštiti i očuvanju zdravog
okoliša.
Sadašnji konzumerizam, potreba da imamo sve
što nam tržište nudi, stvara sliku društva u kojemu
čovjek samo juri za time da stalno nešto novo kupuje
i nabavlja, odbacajući pritom predmete koji još ne
zaslužuju da budu odbačeni kao otpad. JU
„Nacionalni park Krka“ raznim radionicama i
akcijama nastoji razbiti predrasudu da kao pojedinci
ništa ne možemo učiniti za okoliš. Naprotiv, svako
na pojedinačnoj razini može učiniti puno, i to
odgovornim ponašanjem. Stoga ljude treba stalno
poticati na odgovornu potrošnju i kreativnost i
educirati ih kako da redizajniraju stare predmete i
dadu im novu uporabnu vrijednost, odnosno,
podare imnovi životni duh.
S tim ciljem Javna ustanova „Nacionalni park
Krka“ u travnju 2013. provela je natječaj na temu
ekoukrasa, za djecu dječjih vrtića i učenike nižih
razreda osnovnih škola Šibensko-kninske županije.
Stiglo je 37 radova iz šesnaest dječjih vrtića i šest
osnovnih škola. Svi radovi bili su izloženi u Gradskoj
knjižnici „Juraj Šižgorić“ od 6. do 15. svibnja, dok je
glasanje na facebooku za fanove naše službene
stranice trajalo od 7. do 14. svibnja. Jako smo sretni
što su se na natječaj odazvale odgojne ustanove
koje su i do sada svoju djecu uključivale u naše
radionice ili događanja, te se nadamo da su i neke od
naših radionica bile inspiracija u izradi ekoukrasa.
DOGAĐANJA