Seite 81 - buk8

Basic HTML-Version

Novi vidikovci
Vidikovci predstavljaju optimalan način
uživanja u ljepotama krajobraza kada je pristup do
rijeke ili slapova otežan ili nemoguć. U NP „Krka“
vidikovci se uređuju na prirodnim proširenjima kako
bi ljudska intervencija bila što manja. Za uređenje
vidikovaca koriste se prirodni materijali, drvo i
kamen. U 2012. i 2013. na području Nacionalnog
parka „Krka“ uređena su tri vidikovca.
Na Bilušića buku, prvom slapu na toku Krke,
teško dostupnom zbog guste vegetacije, uređen je
novi vidikovac u blizini slapa. Zbog osebujne vege-
tacije čitav prostor oko vidikovca odiše izuzetnom
ljepotom.
Na Brljanu, drugom slapu na toku Krke, pre-
uređen je postojeći vidikovac, prirodno proširenje
na desnoj obali Krke. S njega se pruža pogled na slap
Brljan, na rimski vojni logor Burnum i na gornje
kaskade Manojlovačkog slapa, najvišeg slapa na
rijeci Krki. Postavljena je drvena ograda, stolovi i
klupe i posađena stabla koprivića (koštele)
Celtis
australis
.
Treći, novi, vidikovac uređen je u Krnićima gor-
njim, na lijevoj obali Krke. Uređen je na inicijativu
lokalnog stanovništva. S njega se pruža pogled na
sutoku Krke i Čikole. Pristupni put do njega uređen
je kaoprotupožarni put.
Anita Jurković i Katia Župan
DOGAĐANJA -
BUK 79