Seite 71 - buk8

Basic HTML-Version

Europarc seminar
Početkom rujna 2013. u Gut Siggenu na obali
Baltičkog mora, na sjeveru Njemačke, održan je
četvrti godišnji Europarc seminar, u suradnji s Alfred
Toepfer Foundation. Tema seminara, namijenjena
stručnjacima iz zaštićenih područja: parkova
prirode, nacionalnih parkova, parkovnih agencija i
konzultanata pri zaštićenim područjima, bila je
„Važnost izrade Plana upravljanja u zaštićenim po-
dručjima“. Sudjelovalo je osamnaest stručnjaka iz
europskih zemalja: Danske, Estonije, Finske, Hrvat-
ske, Italije, Izraela, Litve, Mađarske i Velike Brita-
nije. Na seminaru je znanje doživjelo praktičnu
primjenu kroz izradu primjera Plana upravljanja
okupljajući različita znanja i sposobnosti sudionika
iz Europarc organizacije.
Seminar bi trebao rezultirati i prilagodbom
zaštićenih područja novim smjernicama, na kojima
se temelje budući planovi upravljanja objedinjujući
zaštitu prirode, aktivnu suradnju s lokalnim dioni-
cima, održiv prihvat posjetitelja i njihovu edukaciju.
Plan upravljanja trebao bi predstavljati alat za
postizanje zadanih ciljeva koji realnim financijskim
sredstvima doprinosi zaštiti prirode. Ako se tome
pridodaju stalno usavršavanje znanja, otvorena
komunikacija i umreženost s lokalnim dionicima i
jasno def inirane odgovornosti, područje pod
zaštitomostati će očuvano.
Europarc organizacija predstavlja mrežu zašti-
ćenih područja, agencija za zaštitu okoliša i nevla-
dinih udruga, jedinstvenu u svomnastojanju da štiti
prirodu i održivo upravljanje prirodnim nasljeđem u
Europi i razmjenjuje informacije između svojih čla-
nica. Osnovana je u Baselu (u Švicarskoj) 1973.
godine. Sjedište joj je 2010. preseljeno u njemački
grad Regensburg. Organizacija broji oko 420
članova iz 36 europskih država. Članstvo parkovima
olakšava regionalnu suradnju i razmjenu znanja i
praktičnih iskustava, poboljšava upravljanje, zašti-
tu i očuvanje ekosustava i omogućuje promociju u
Europi i šire.
JU „Nacionalni park Krka“ postala je članicom
Europarc organizacije 2012. pa je jedna od naj-
mlađih članica organizacije.
Katia Župan
DOGAĐANJA -
BUK 69