Seite 65 - buk8

Basic HTML-Version

Svjetski dan
zaštite okoliša
Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se na
godišnjicu Konferencije Ujedinjenih naroda o oko-
lišu održane u Stockholmu 5. lipnja 1972., na kojoj
je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih na-
roda (UNEP). Godine 2013. Svjetski dan zaštite oko-
liša obilježava se pod sloganom “Zeleno gospodar-
stvo: jeste li uključeni?”
Dan je to kada se raznim događanjima javnost
upoznaje s činjenicom da je na našem planetu 17
291 vrsta na rubu izumiranja. Nažalost, ta brojka je
samo vrh ledenog brijega jer mnoge vrste nestanu i
prije nego što ih znanstvenici otkriju i opišu a stopa
izumiranja svake se godine povećava. Glavni uzrok
izumiranja, naravno, djelovanje je čovjeka. Zbog to-
ga je u svakoj prigodi potrebno ponavljati i isticati
da svijetu bez biološke raznolikosti prijeti crna bu-
dućnost i da svatko od nas treba vlastitim angaž-
manomdoprinijeti očuvanju prirodnih staništa.
Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ Svjet-
ski dan zaštite okoliša obilježila je organizacijom
ekoradionica za učenike prvih razreda OŠ Jurja Šiž-
gorića, na kojima je izrađivan nakit od starog papira
i uporabni predmeti od plastičnih vrećica. Središnja
radionica,“Sedra”, bavila se temeljnim fenomenom
NP „Krka“. Djeca su na posebno dizajniranom i njima
prilagođenom stolu glinamol tehnikom modelirala
slapove, preko kojih su puštali vodu, simulirajući
vodeni tok rijeke Krke.
Silvija Čaleta