Seite 64 - buk8

Basic HTML-Version

DOGAĐANJA
Jedna od najdužih i najljepših ultramaraton-
skih utrka na svijetu osovina je opsežnog projekta
nazvanog Earth Run Europe. Utrka traje 27 dana.
Staza je duga oko 2 750 km a obuhvaća 22 nacional-
na parka u devet zemalja (Hrvatskoj, Sloveniji,
Austriji, Italiji, Švicarskoj, Njemačkoj, Češkoj, Slo-
vačkoj i Mađarskoj). Projekt se odvija pod visokim
Dan planete Zemlje – Earth
Run Europe
pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske
dr. Ive Josipovića a organizira ga Planet Zemlja uz
pomoć brojnih domaćih i stranih volontera, čiji je
glavni zadatak da osiguraju masovnost i promidžbu
projekta.
Na Dan planeta Zemlje, 22. travnja, dio ove ul-
tramaratonske utrke odvijao se na području Nacio-
nalnog parka „Krka“. Start je bio na Stinicama –
utrka po novoj stazi do Roškog slapa s kružnim trča-
njem po edukativnoj stazi, uz konzolne stepenice
prema Oziđanoj pećini, Bogatiću i nazad na Roški
slap. Djeca iz OŠ Rupe dočekala su ultramaratonca s
osmjehom i energičnim simboličnim trkom po Roš-
kom slapu. Djeca su sudjelovala u radionici „3R –
Reduce, Reuse, Recycle“, o recikliranju i korištenju
otpada na nov i kreativan način, pa su tako izra-
đivala nakit od starog papira, cvjetove od plastičnih
vrećica i sl.
Unastavku utrke, preko Laškovice i Rupa prema
Skradinu ultramaratoncu se pridružio i lokalni ma-
ratonac Damir Maksimović, predsjednik Atletskog
kluba Šibenik. Zajedno su dotrčali do Skradina, gdje
su ih dočekala djeca iz OŠ Skradin i Lozovac, pa su
zajedno otrčali nekoliko počasnih krugova na obliž-
njem igralištu. Kako cijela utrka traje dvanaest sati,
ultramaratonac je nastavio prema Skradinskom
buku, gdje se trčalo po edukativnoj stazi, a iz Nacio-
nalnogparka „Krka“ izašao je u21 sat.
Utrkom se pokušalo skrenuti pozornost na to
da naš planet treba očuvati za buduće generacije i
naglasiti da Dan planeta Zemlje ne mora biti jedini
dan kada vodimo računa o tlu po kojem hodamo,
zraku kojegudišemo i vodi kojupijemo.
Silvija Čaleta