Seite 58 - buk8

Basic HTML-Version

DOGAĐANJA
IDEŠ NA Burnumske IDE?
Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ osim
što čuva i vrednuje svoju prirodnu baštinu skrbi i o
kulturnopovijesnom naslijeđu da bi u njemu mogli
uživati lokalno stanovništvo i posjetitelji. Već neko-
liko godina NP „Krka“ prepoznatljiv je i po “živoj po-
vijesti” – oživljavanju autentičnog prostora raznim
zbivanjima iz antičkog vremena. U ponudi Parka ta i
slična događanja imaju sve važniju ulogu zbog
njihove turističke, društvene i kulturne funkcije i
uloge u lokalnom i regionalnomrazvoju.
Nije zanemariv ni socijalni učinak takvih mani-
festacija za lokalnu zajednicu jer se njima potiče
sudjelovanje lokalnog stanovništva, što na kraju
rezultira i svojevrsnim ponosom i prepoznatljivošću
određenog lokaliteta.
Cilj tih događanja je promoviranjemanje posje-
ćenih lokaliteta, ali i educiranje stanovništva i po-
sjetitelja i podizanje njihove svijesti o vrijednosti
prostora i mogućnostima kojenudi.
Upravo to se događa s Burnumom i manifesta-
cijom Burnumske ide. Taj lokalitet postaje prepoz-
natljiv na turističkom tržištu i bilježi stalan rast po-
sjetitelja. Osim toga, u organizaciji i realizaciji te
manifestacije svake se godine proširuje suradnja
kako s lokalnim, tako i regionalnim, ali i nacional-
nim institucijama, udrugama i pojedincima.
Termin ide izvorno se odnosio na dan punog
mjeseca. Rimljani su ih smatrali povoljnim danom u
svom kalendaru kada su se organizirale svečanosti i
proslave. Slijedom toga u Burnumu, jedinom rim-
skom vojnom amfiteatru u Hrvatskoj, u ljetnimmje-
secima organiziraju se „Burnumske ide“.
Veći dio manifestacije osmišljen je kao pro-
gram eduktivno-zabavnog karaktera, osobito za
mlađe skupine posjetitelja. Na ulazu u amfitetar
prezentiran je život u vrijeme rimskih careva kroz
izradu rimskih frizura, isprobavanje rimskih oprava,
kićenje lovorovim vijencem, ležanje na trikliniju –
rimskom ležaju, uživanje u mirisnim aromatima.
Prezentirani su razni obrti: kovači, keramičari i
postolari, i različite vještine: ples i akrobacije uz
zvuke bubnjeva, žongleri s vatrom te borbe gladi-
jatora upotpunili su ugođaj putovanja u davnu proš-
lost. Posjetitelji su mogli aktivno sudjelovati u sta-
rim rimskim igrama poput bacanja koplja, trilje i de-
gustirati razna antička jela i pića. Mogli su također
doznati više oumijeću liječenja u antičkodoba.