Seite 56 - buk8

Basic HTML-Version

KULTURNA BAŠTINA
Krušna peć u
srednjovjekovnoj utvrdi Nečven
Tijekom arheoloških istraživanja na srednjo-
vjekovnoj utvrdi Nečven 2. svibnja 2012. godine
pronađena je i otkopana krušna peć. Smještena je
kao klin u jugoistočnom dijelu utvrde, na prostoru
između kružne kule i obrambenog zida.
Izvana, peć je trapezoidnog oblika. Gornja
površina peći lagano je nakošena da u nju ne bi
prodirala oborinska voda. Središnji dio peći ima
kružnu osnovu. Oblik joj je kalotast. Pod je izrađen
od nabijene gline kompaktne površine koja se
tijekom pečenja pretvorila u čvrstu podlogu. U
desnom dijelu peći nalazi se dimni odvod u obliku
kanala. Još nije pronađennjegov vanjski izlaz.
Peć je zidana kamenom a kao vezivo korištena
je vapnena žbuka. Lice peći zidano je od kamenih
tesanaca složenih u red. Ulaz je blago zalučen.
Osnova kalote zidana je od manjih četvrtastih
kamenih tesanaca a nadvoj od ploča koje su okomito
usađene kakobi tvorile kalotu.
Konzervacija peći izvedena je u rujnu 2013.
godine. Izvorna peć gotovo je u cijelosti sačuvana.
Tijekom konzervacije djelomično je rekonstruiran
vanjski čeoni zid, čiji su elementi pronađeni nepo-
srednouz peć i ulaz.
Na temelju analize arhitekture peći i materijal-
nih ostataka pronađenih uz nju u arheološkom sloju
možemo zaključiti da je sagrađena u 15. ili
najkasnije početkom16. stoljeća.
Nataša Zaninović
54 BUK
- KULTURNA BAŠTINA