Seite 54 - buk8

Basic HTML-Version

KULTURNA BAŠTINA
Srednjovjekovna utvrda Kamičak
Podno miljevačkog sela Brištani, nad lijevom
obalom rijeke Krke, između otočića Visovca i Roškog
slapa, nalaze se ostaci srednjovjekovne utvrde
Kamičak. Oblikom je nalik na gnijezdo. Utvrda,
sagrađena na vrhu stijene, na nepristupačnom
terenu, površinom je najmanja od svih utvrda na
Krki i Čikoli (cca 50x20 metara). Vizualno se utapa u
okolni ambijent jer je zaklonjena i teško pristupačna
– preko uskog prolaza uklesanog u stijeni. Danas se
vide ostatci polukružnog bedema na istočnoj i
ostaci pravokutne kule na jugozapadnoj strani
utvrde. Do utvrde vodi pješačka staza usječena u
stijenu, dio novoga puta uređenog 2012. godine,
koji se proteže od sela Brištani do Roškog slapa.
Godine 2001. i 2002. godine izrađena je arhitekton-
ska snimka nadzemnih ostataka arhitekture pa je
donekle poznat izgled utvrde. O njoj su najviše pisali
fra Gašpar Vinjalić, fra Petar Bačić i fra Stjepan Zla-
tović. Na utvrdi su predviđena arheološko-konzer-
vatorska istraživanja kako bi se sanirali i konzervi-
rali ostaci arhitekture, uprvomredu fortifikacijske.
U povijesnim izvorima utvrda se prvi put spo-
minje, imenom
Kamichech
1345. godine u ispravi
hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika., u kojoj je
potvrđuje kao baštinu Ivana Nelipića zbog zasluga
te obitelji prema kralju Beli IV. kad se pred
tatarskomnajezdomsklanjao u Trogir. Godine 1411.
spominje se kao
Kamichack,
1421.
Kamichach
a
1434. kao
Camichach
. Podno utvrde vjerojatno se
nalazilo i istoimeno naselje. Fra Petar Bačić spo-
52 BUK
- KULTURNA BAŠTINA