Seite 5 - buk8

Basic HTML-Version

osmi broj glasnika Buk sadrži jedanaest
rubrika. Rubrika „Zaštita“ sadrži prilog o Crvenoj
knjizi, tiskanom djelu, koje objedinjuje podatke o
ugroženim divljim svojtama pojedine taksonomske
skupine životinja i biljaka uvrštenim u crveni popis
ugroženih svojti u Republici Hrvatskoj i donosi
prijepis Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13).
Rubrika „Upravljanje“ donosi priloge o prihvatnom
kapacitetu okoliša za posjetitelje Nacionalnog
parka „Krka“ i lokalnim razvojnimgrupama (LAG) na
području Šibensko-kninske županije. Rubrika
„Prirodna baština“ donosi priloge o potrazi za
divljom lozom uz tok Krke i o jesenskim cvjetnicama
u NP „Krka“. Rubrika „Kulturna baština“ sadrži
tekstove o srednjovjekovnoj utvrdi Kamičak, o
nalazu krušne peći na srednjovjekovnoj utvrdi
Nečven i o novoj analitičkoj opremi u restaura-
torskoj radionici JU „NP Krka“. Slijedi zanimljiva
rubrika „Događanja“, koja donosi vijesti o dvadeset
tri važnija događaja u NP „Krka“, među kojima se
ističu organizacija „Burnumskih ida“, projekt
„Večeri uz Krku“, kulturnoglazbena manifestacija
koja okuplja renomirane hrvatske izvođače, Zagreb
Adventure Festival, predstavljanje monografije
Tajne podzemlja, akcija Noć šišmiša, održana u
Skradinu, uvođenje godišnje ulaznicu za stanovnike
Šibensko-kninske županije i sl. Rubrika „Izvješća“
donosi tekstove o završetku projekata „Faunističke i
ekološke značajke obalčara NP 'Krka'“ i „Procjena
antropogenog utjecaja na kvalitetu rijeke Krke na
području Visovačkog jezera“. Rubrika „Biološka
raznolikost“ donosi tekst o nalazu rigaste
bekmanije u kanjonu rijeke Čikole, koju je prvi put
zabilježio Robert Visiani u 19. stoljeću, u jarku
pored ceste na području Drniša, i opis gatalinke,
uvrštene u Crvenu knjigu vodozemaca i gmazova
Hrvatske u kategoriji ugrožene svojte. U rubrici
„Speleologija“ objavljen je prilog o špilji Miljacka 2,
najdužem topografski snimljenom speleološkom
objektu na području NP „Krka“, istraženom u dužini
od 2 800 m, jednom od četiriju speleoloških objeka-
ta na području Parka u kojima živi čovječja ribica,
endem Dinarida i jedini kralješnjak prilagođen
životu u podzemlju. Rubrika „Galerija“ donosi
grafike flore i faune i etnokulturne baštine nastale u
likovnim radionicama “Taj divni svijet” (2002. –
2004.) i nagrađene radove u provedenom likovnom
natječaju 2011. u dječjimvrtićima Šibensko-kninske
županije. Rubrika „Povijesna fotografija“ donosi
fotografije Jerolima Marasovića, snimljene koncem
19. stoljeća. Fotografije pripadaju bogatoj arhivi
skradinske obitelji Marasović, koja se danas čuva u
Znanstvenoj knjižnici u Zadru. U posljednjoj rubrici,
“Poezija”, objavljeni su stihovi šibenskog pjesnika
Dinka Škevina.
I dalje čitajteBuk!
Drago Marguš, glavni urednik
Pročitajte u novom broju
BUK 3