Seite 46 - buk8

Basic HTML-Version

UPRAVLJANJE
Slika 2. Staza oko Skradinskog buka i mjerne postaje. Staza je podijeljena u zone, za koje se u izlaznim
anketama mjerilo zadovoljstvo posjetitelja. Crveno – šumska staza; zeleno – livada; plavo – kupalište;
ljubičasto –most i stepenice pored elektrane; ružičasta – središnji vidikovac (centralni plato); žuto – etnoselo.
Brojevima od 1 do 5 označene su mjerne postaje na kojima je promatrana gužva i percepcija gužve. Najjača
korelacija osjećaja gužve i zadovoljstva bila je na mostu, ali su izlazne ankete pokazale da je most jedna od
glavnih odrednica ukupnog zadovoljstva posjetom i da su posjetitelji, iako u trenutku prelaska nezadovoljni
zbog gužve, na kraju ipak zadovoljni iskustvom na mostu. Anketama su otkrivene i druge zanimljivosti koje bi
mogle pomoći u upravljanju parkom. Na primjer, podaci ukazuju na to da bi trebalo u doba najveće gužve
dopusti samo jedan smjer kruženja stazom, te da prolazi velikih agencijskih grupa vidno smanjuju zadovoljstvo
posjetitelja šumskomstazom.
44 BUK
- UPRAVLJANJE
parka. Ako se podrazumijeva da bi posjetitelji koji bi
inače došli brodom došli na neki drugi način,
efikasnost Roškog slapa samo je 1,8 puta manja za
rijeku a 4 puta za kopno. Potreban kapacitet za tu
posjećenost postoji i bez brodova, no trebalo bi
drugačije organizirati prijevoz. Dakle, intenzivnije
iskorištavanje Roškog slapa moglo bi biti oprav-
dano, no ne u svrhu rasterećenja Skradinskog buka
nego kao dodatak ponudi parka s ciljem privlačenja
višednevnihgostiju.
Staza Stinice – Oziđana pećina doprinosi ponu-
di parka, ali po kriteriju posjećenosti ne doprinosi
prihvatnom kapacitetu. Vjerojatnost da stazu
Stinice – Oziđana pećina koristi velik broj ljudi u
trenutku kada broj posjetitelja u parku doseže
maksimum (u rano poslijepodne ljeti) izuzetno je
mala zbog izloženosti staze suncu. Plaža nasuprot
otoku Visovcu ne doprinosi znatno ukupnom pri-
hvatnom kapacitetu zbog nedostatka infrastruk-
ture koja bi podržala dulji boravak većeg broja ljudi,
a i zbog vrlo slabe posjećenosti.
Dosadašnji izračun kapaciteta NP „Krka“ poka-
zuje da su ekološki najmanje isplativi izleti uzvodno
od Roškog slapa, no prije razmatranja ukidanja tih