Seite 45 - buk8

Basic HTML-Version

UPRAVLJANJE -
BUK 43
pruga je, s gledišta utjecaja na okoliš, očita: brod
Stinice – Visovac ima utjecaj na samo 400 m rijeke, i
to na širokom dijelu, okomito na obalu. Osim što se
tako minimizira utjecaj na obalu i rijeku (32 puta
manji utjecaj od broda sa Skradinskog buka), mini-
malno se uznemiruju ptice jer se one ne moraju
uvijek nanovo micati, odnosno nije moguće više-
struko uzastopno utjecati na jednu pticu. Stoga
predlažemo da se razmotri opcija autobusnog trans-
porta s Lozovca do okretišta Stinice i iz Skradina do
Remetića te prijevoz preko jezera do samostana.
Time bi se osigurao i bolji pristup edukativnoj stazi
Stinice – Roški slap a mogli bi se organizirati i izleti
do atrakcija iz lokalnih naselja (npr. vodeni izleti do
utvrde Kamičak s polascima iz Stinica ili Brištana),
što bi lokalnom stanovništvu omogućilo dodatnu
zaradu kroz vođenje izleta i ugostiteljstva.
Roški slap relativno je urbanizirano područje,
koje je po iskorištavanju rijeke osam puta a po
iskorištavanju kopna osamnaest puta manje efikas-
no od Skradinskog buka. Budući da je, što se očuva-
nja prirode tiče, bolje povećati kapacitet Skradin-
skog buka nego iskorištavati Roški slap, smatramo
da Roški slap ne doprinosi prihvatnom kapacitetu
Slika 1. Primjer izračuna dosega utjecaja posjetitelja na području Skradinskog buka bez ulaza i izlaza. Crveno
označava stazu, sivodosegbuke za različit broj posjetitelja na stazi (N).