Seite 3 - buk8

Basic HTML-Version

Javna ustanova “Nacionalni park Krka” već se u
rujnu mogla pohvaliti da će 2013. zabilježiti kao
godinu s najviše posjetitelja do sada: njihov broj već
je tada bio 7% veći nego u istom razdoblju lani. Ono
što nas posebno raduje rast je broja posjetitelja na
Roškom slapu za 5%, rast broja izletnika na izletima
brodom za 7%, kao i rast broja korisnika usluga
minibusa i zakupa broda.
Rezultat je to raznovrsnih marketinških aktiv-
nosti, koje se kontinuirano provode od početka
godine: Vikenda u prirodi – namijenjenog obite-
ljima, Večeri uz Krku – koncertnih večeri na Roškome
slapu, koje su dobile pozitivne kritike i posjetitelja i
lokalnog stanovništva, Burnumskih ida – organizi-
ranih treću godinu za redom, koje su u 2013.
privukle više oddvanaest tisuća posjetitelja.
Treba istaknuti i nove programe koji su oboga-
tili našu ponudu: godišnju ulaznicu, po povlaštenoj
cijeni za žitelje Šibensko-kninske županije, posebnu
ulaznicu, također po povlaštenoj cijeni, za članove
planinarskih društava, obilazak nove poučno-
pješačke staze Stinice – Oziđana pećina – Roški slap
(i povratak brodom preko otoka Visovca); letak o NP
“Krka” na španjolskom jeziku; taktilnu kartu ispred
ispostave u Skradinu, s reljefnim prikazom prostora
uz tok rijeke Krke, namijenjenu slijepim i slabovid-
nimosobama, ali i ostalimposjetiteljima.
U ispostavama u Skradinu i Drnišu realiziran je
niz edukativnih radionica i predavanja za lokalno
stanovništvo, poput edukativne akcije “Znanjem do
očuvanja”. Obilježeni su važni datumi, poput Dana
biološke raznolikosti, Dana zaštite okoliša, Dana
planeta Zemlje, Dana zaštite životinja, Noći šišmiša i
Mobility Week, kojim je započela suradnja s plani-
narskim društvima i srednjim školama u našoj
županiji.
Dragi čitatelji
Novi programi naglasak stavljaju na aktivno
sudjelovanje posjetitelja u očuvanju prirodne i
kulturne baštine i upoznavanje tradicije i običaja
domaćih ljudi. Time što i domicilno stanovništvo
nastoji uključiti u kreiranje svoje ponude, Javna
ustanova “Nacionalni park Krka” doprinosi boljitku i
razvoju lokalne zajednice.
Nove turističke usluge namijenjene su svim
skupinama posjetitelja, čije se želje i mišljenja
redovitoprate i uvažavaju.
Srdačno Vaša,
Ivona Cvitan
,
voditeljica Službe za turizam, promidžbu,
prezentaciju i ugostiteljstvo
BUK 1