Seite 112 - buk8

Basic HTML-Version

POVIJESNA FOTOGRAFIJA
110 BUK
- POVIJESNA FOTOGRAFIJA
Fotografska zbirka Marasović
Fotografije pripadaju bogatoj arhivi skradin-
ske obitelji Marasović, koja se danas čuva u Znan-
stvenoj knjižnici Zadar. Snimio ih je koncem 19.
stoljeća Jerolim Marasović, skradinski posjednik,
sin IvanaMarasovića, gradonačelnika Skradina.
Jerolim Marasović fotograf ijom se bavio
amaterski pa one na sebi imaju oznaku
dilletante
,
kojomsu u primorskompodručju amateri označavali
svoje radove. Fotografije su tematski vezane za
prostor uz Krku, Pokrčje i grad Skradin. Na njima se
vide ambijenti i cjeline kojih danas više nema.
Fotografska zbirkaMarasović u cijelosti je prikazana
u knjizi koja je 2009. godine objavljena u nakladi
Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ i Gradskog
muzejaDrniš.
Nataša Zaninović
Roški slap