Seite 110 - buk8

Basic HTML-Version

GALERIJA
108 BUK
- GALERIJA
Dječja radionica „Taj divni svijet“
Grafičke mape sadrže dječje radove, u tehni-
kama visokog tiska (linoreza) i dubokog tiska
(bakropisa, akvatinte i bakroreze), s motivima flore
i faune i etnokulturne baštine Nacionalnog parka
„Krka“. Nastale su u likovnim radionicama što su ih
od 2002. do 2004. organizirale Galerija svetog
Krševana i JU„Nacionalni park Krka“.
Projekt su vodili vrsni šibenski akademski
slikari i grafičari s dugogodišnjom pedagoškom
praksom: Zdenka Bilušić, Velibor Janković, Antonija
Modrušan i Ana Polić.
Pavao Roca