Seite 108 - buk8

Basic HTML-Version

GALERIJA
106 BUK
- GALERIJA
Likovni natječaj NP „Krka“
U okviru obilježavanja Međunarodne godine
šuma i Godine šišmiša Javna ustanova „Nacionalni
park Krka“ 2011. provela je likovni natječaj u
vrtićima Šibensko-kninske županije. Prikupljena su
162 likovna rada.
Uvažavajući dob djece i rukovodeći se kriteriji-
ma originalnosti i kvalitete likovno-tehničke izved-
be, povjerenstvo u sastavu: Antonija Modrušan,
akad. slikarica grafičarka, ravnateljica Galerije sv.
Krševana, Pavao Roca, umirovljeni ravnatelj Galeri-
je sv. Krševana, Zdenka Bilušić, prof. likovne
kulture, voditeljica Centra za vizualnu kulturu djece
i mladih Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“, Silvija
Čaleta, voditeljica Odsjeka promidžbe, i Doris Banić,
voditeljica Odsjeka ugostiteljstva JU „NP Krka“, u
kategoriji dječjih vrtića – tema „Zastavice smotivom
lista“ (stabala koja rastu na području NP „Krka“) u
tehnikama: slikanja, vezenja, aplikacija od tkanina,
kombiniranih tehnika i sl., nagradilo je sljedeće
vrtiće:
1. DV Građa s dva grupna rada i pedeset četiri
individualna rada, mentori Gordana Kalauz, Lidija
Sekulić, Anči Blaće, Adrijana Dikić, Mila Kovač i
Željana Ljubić,
2. DV Žižula, Skradin, s deset individualnih
radova, mentori Ivana Gulin, Mirjana Mikulandra,
Marija Vukušić i Marina Skorić,
3. DV Radost s pet individualnih radova,
mentor Vesna Erdelez.
Čestitamonagrađenima!
Silvija Čaleta