Seite 107 - buk8

Basic HTML-Version

Klasifikacija
Objašnjenje
Troglobiont
Kopneni organizam prilagođen i ograničen na život u podzemlju, gdje provodi cijeli
životni ciklus
Troglofil
Kopneni organizam s određenim prilagodbama na život u podzemlju, nije ograničen
samo na život u podzemlju, može se hraniti i razmnožavati u podzemlju
Subtroglofil
Kopneni organizam koji nije prilagođen na život u podzemlju, već je dijelom životnog
ciklusa vezan za podzemlje ili pokazuje sklonost prema životu u podzemlju
Trogloksen
Kopneni organizam koji je slučajno zalutao u podzemlje
Stigobiont
Vodeni organizam prilagođen i ograničen na život u podzemlju, gdje provodi cijeli
životni ciklus
Stigofil
Vodeni organizam s određenim prilagodbama na život u podzemlju, nije ograničen samo
na život u podzemlju, može se hraniti i razmnožavati u podzemlju
Substigofil
Vodeni organizam koji nije prilagođen na život u podzemlju, već je dijelom životnog
ciklusa vezan za podzemlje ili pokazuje sklonost prema životu u podzemlju
Stigoksen
Vodeni organizama koji je slučajno zalutao u podzemlje
SPELEOLOGIJA -
BUK 105