Seite 103 - buk8

Basic HTML-Version

Kopneni jednakonožni rakovi (Isopoda terres-
tria) zastupljeni su depigmentiranom troglobiont-
nom vrstom
Alpioniscus balthasari
(Frankenberger,
1937), koja se u nepovoljnim uvjetima sklanja u
vodu, i troglofilnim jedinkama roda
Cyphopleon
.
U špilji su zapaženi rakušci (Amphipoda) roda
Niphargus
i stigobiontna vrsta
Niphargus salonita-
nus
S. Karaman1950, endemDinarida
.
Od striga (Chilopoda) česta je troglofilna vrsta
Eupolybothrus tridentinus
(Fanzago, 1845) a prisut-
ne su i troglofilne jedinke rodova
Cryptops
,
Harpolit-
hobius
i
Lithobius
. Najzanimljiviji je nalaz odraslih
mužjaka roda
Eupolybothrus
, koji prema dosadaš-
njim analizama ne pripada niti jednoj poznatoj
svojti.
Stonoge iz skupine dvojenoga (Diplopoda) za-
stupljene su troglofilnom vrstom
Brachydesmus
subterraneus
Heller, 1858, jednomodnajčešćihdvo-
jenoga u ulaznim dijelovima speleoloških objekata
Hrvatske
.
Iz skupine skokuna (Collembola) u špilji borave
troglofilne jedinke porodice Neelidae, trogloksene
jedinke roda
Lepidocyrtus
, depigmentirani tro-
globiont
Troglopedetes pallidus
Absolon, 1907,
veličine do 1,4mm, endemDinarida, rasprostranjen
u špiljama i jamama Istre i Dalmacije, troglofilna
vrsta
Heteromurus nitidus
(Templeton, 1835), ras-
prostranjena na cijeloj sjevernoj polutci, i troglo-
biontna vrsta
Pseudosinella heteromurina
(Stach
1929), endemDinarida.
Dvorepci (Diplura) zastupljeni su jedinkama
troglobiontnog roda
Plusiocampa
(s. str.) sp., vjero-
jatnonovimza znanost
.
Od kornjaša (Coleoptera), iz porodice trčaka
(Carabidae) pronađeni su troglofilni špiljski trčak
Laemostenus cavicola mülleri
(Schaum, 1860), en-
demDinarida, s nekoliko podvrsti široko rasprostra-
njen na području Dinarida, a iz porodice kusokrilaca
(Staphylinidae) subtroglofilna vrsta
Atheta spelaea
(Erichson, 1839), koja nema nikakve prilagodbe za
život u podzemlju, i troglobiotna vrsta
Eucconus
(
Tetramelus
) sp. nov., potpunodepigmentirana i bez
očiju.
Sphaeromides virei mediodalmatina
Alpioniscus balthasari
Monolistra pretneri spinulosa
Eupolybothrus
sp.