Seite 102 - buk8

Basic HTML-Version

Od životinja u špilji živi subtroglofilni puž (Ga-
stropoda)
Oxychilus
(
Oxychilus
)
cellarius
(O.F. Müller
1774), glatke kućice, široke od 9 do 12mm
,
s 5,5 do 6
zavoja, tijela svijetle plavo-sive boje, raspro-
stranjenu zapadnoj i srednjoj Europi.
Pauci (Araneae) zastupljeni su sa šest vrsta:
troglofilnim jedinkama roda
Histopona
i troglo-
filnom pigmentiranom vrstom
Nesticus eremita
Simon, 1879, koja ima oči
,
ali u Hrvatskoj uglavnom
živi u speleološkim objektima; od subtroglofilnih
vrsta nađene su
Tegenaria domestica
(Clerck, 1757),
česta u Europi
,
ali rijetka u Hrvatskoj,
Holocnemus
pluchei
(Scopoli, 1763), tijela dugog oko 7 mm i
izrazito tankih i dugih nogu, dužih od 20mm,
Metel-
lina merianae
(Scopoli, 1763), relativno velik pauk
(do 16 mm), koji nema nikakve posebne morfološke
prilagodbe za život u podzemlju, i
Epsinus caver-
nicola
(Kulczyński, 1897), endem Dinarida, dosad
nađenuHrvatskoj i Sloveniji.
Skupina lažištipavaca (Pseudoscorpiones) zas-
tupljena je trima vrstama: subtroglofilnom vrstom
Chthonius
(
C.
)
litoralis
Hadži, 1933, endemom Dal-
macije, troglofilnom vrstom
Neobisium
(
N.
)
carsi-
cum
Hadži, 1933, endemom Dinarida, i subtroglo-
filnom vrstom
Pselaphochernes litoralis
Beier, 1956,
vjerojatnonovomšpiljskompodvrstom.
Od lažipauka (Opiliones) u ulaznom dijelu
špilje živi troglofilni dugonogi lažipauk
Nelima
troglodytes
Roewer, 1910, endem srednjih i južnih
Dinarida.
Skupina grinja (Acari) zastupljena je jedinka-
ma subtroglofilnog roda
Parasitus
, trogloksenom
Haemogamasus nidi
Michael, 1892, široko raspro-
stranjenom edafskom vrstom
Acrogalumna longi-
pluma
(Berlese, 1904), čestom u šumskim tlima, i
parazitom
Eschatocephalus vespertilionis
(Koch,
1844).
Vodeni jednakonožni rakovi (Isopoda aquati-
ca) zastupljeni su hrvatskim endemima, stigobion-
tnom vrstom
Sphaeromides virei mediodalmatina
Sket, 1964, agresivnim predatorom, i stigobiont-
nom vrstom
Monolistra pretneri spinolosa
Sket,
1965, najčešćomkuglašicomuNP „Krka“
.
SPELEOLOGIJA
100 BUK
- SPELEOLOGIJA
Nesticus eremita
Tegeneria domestica
Chtonius
(
C.
)
litoralis
Nelima troglodytes