Seite 101 - buk8

Basic HTML-Version

podzemna rijeka čije vode potječu iz slivnog
područja između rijeka Zrmanje (šireg poteza oko
Mokrog polja) i Krke (uzvodno od izvorišta do
Knina). Za niskog vodostaja u špilji se nalazi oko 200
m dugo jezero, koje završava sifonom. U špilji
dominiraju erozijsko-korozijski stijenski reljef i
klastični sedimenti odlagani iz povremeno jakog
vodenog toka ili tektonski raspucali blokovi urušeni
sa stropova kanala. U bokovima kanala i na stropu
uzduž špilje vidljivi su dobro razvijeni erozijski oblici
(vrtložni lonci i strujnice), koji govore o silini vode
što povremeno protječe kroz nju. Špilju krase
kalcitni stalagmiti i stalaktiti izuzetne ljepote. Zbog
čestog poplavljivanja u stalagmite je uklopljen mulj
pa su uglavnom smeđe boje. Na dnu špilje na
mnogim mjestima nalaze se rahle crne nakupine
šišmiševa izmeta (guana) a na stropu iznad, na
mjestima gdje se zadržavaju šišmiši, vidljive su
sjajne crne mineralne kore, vjerojatno fosfatni
minerali nastali reakcijom šišmiševe mokraće s vap-
nencem. Temperatura zraka 6. siječnja 2005. bila je
9,5 ºC a vode 12,5 ºC, 4. svibnja 2010. temperatura
zraka bila je 12,5 ºC a vode 12,6 ºC, 8. listopada
2010. temperatura zraka bila je 13,3 ºC a vode
13,2 ºC. Relativna vlažnost u špilji je 100%.
SPELEOLOGIJA -
BUK 99